Publisert: 20.01.2018 Oppdatert: 20.08.2018

Dyrevelferd og bærekraft

En kan trygt si at dyrevelferd og ikke minst dårlig dyre­velferd er blitt satt ordentlig på kartet etter siste måneders hendelser og mediefokus. 


Selv om det føles smertefullt for mange, er det bra at den type avvik og hendelser som er avdekket kommer klart fram. Det gjør at det blir mobilisert fra mange hold for å bidra til å snu dette. 

Det betyr at vi har en stor oppgave foran oss som må løses både holdningsmessig og praktisk. Svinenæringa har lagt lista veldig høyt når det gjelder helse og dyrevelferd og utvikling av dette området. Desto større blir fallhøyden når en opplever at ting ikke er på stell. Ved å stå sammen skal vi løse de utfordringene som de siste ukene har minnet oss på. Det vil kreve at vi står sammen og løfter i takt i hele verdikjeden. Det betyr også at den enkelte svineprodusent må ta sitt ansvar for dyrevelferden på høyeste alvor, der fokus på daglig stell, etikk og faglig utvikling må prioriteres.

Norsvin som organisasjon må også være bevisst på hva som kan gjøres enda bedre, og hva vi kan gjøre enda mer av for å utvikle dyrevelferden. Konkret vil det bety utvikling av dyremateriale gjennom avlsarbeid, og faglig utvikling med kompetanseoverføring til den enkelte svineprodusent og våre samarbeidspartnere som leverer produkter til svinenæringen.

For å styrke dyrevelferden via avlsarbeidet og den genetisk utviklingen utover det som gjøres i dag på blant annet robusthet, har Norsvin vedtatt og søkt midler til et fireårig prosjekt der formålet er å kartlegge genetiske faktorer som påvirker halebiting. I tillegg har vi et tett samarbeid med Topigs Norsvin som har et pågående prosjekt innen samme problemstilling. Vi er også i ferd med å starte opp prosjekt med kartlegging av aggressivitet hos purker, der formålet er å undersøke genetiske forhold knyttet til denne atferden. 

I arbeidet med dyrevelferd er det viktig å ikke snevre dette inn til kun å gjelde halebiting, selv om dette er svært viktig og en stor utfordring for mange i det daglige. I et større perspektiv mener jeg at dyrehelse representerer en større trussel og et mulighetsrom for å påvirke og utvikle dyrevelferden. I det ligger Norsvins visjon om norsk svineproduksjon basert på SPF som det aller viktigste tiltaket for å styrke dyrevelferden hos norsk gris både på kort og lang sikt. I lys av dette er det nå viktig at utvikling til SPF produksjon får høyeste prioritet hva gjelder faglige og økonomiske rammebetingelser i årets jordbruksforhandlinger, samt tildeling av innovasjonsmidler via Innovasjon Norge.

I tillegg til hva SPF vil bety for dyrevelferden ved å ha en frisk gris, er dette det tiltaket som uten tvil vil bety mest for å utvikle norsk svineproduksjons bærekraft. Men dette vil også være et svært viktig bidrag for at norsk landbruk skal nå sine bærekraftmål.