Stikkord

Meninger

De siste måneders hendelser og utvikling har gitt norske svineprodusenter og norsk svinekjøttproduksjon et mulighetsrom som vil komme til å prege framtida til næringen.

Vi har verdens friskeste og beste griser, men mange av oss utnytter ikke dette potensialet fult ut.

Det tar tid å konsolidere etter to tøffe år. Nå må prisene øke, kostnadene holdes nede, og reglene ligge i ro.  

Vi har et intervju med verdens bondelagsleder, Peter Kendall, i denne utgaven av Svin. Alle som leser det vil se at han ser verdens bønder med helt andre briller enn

Medieoppslagene om mattrygghet knyttet til resistente MRSA- bakterier viser, sammen med de siste ukers fokus på listeria, en internasjonal utvikling innen mattrygghet som er skremmende.

Sommeren 2014 har vært en fantastisk sommer både værmessig og salgsmessig for svinekjøtt.