Stikkord

Meninger

Sommeren 2014 har vært en fantastisk sommer både værmessig og salgsmessig for svinekjøtt.

I løpet av min korte fartstid som nytt styremedlem i Norsvin har jeg rukket å bli imponert over engasjementet både hos tillitsvalgte, ansatte, og hvor strukturert avlsarbeidet i organisasjonen er

Pølser kan gå fra å være Fy-mat til Ja-mat, dersom resepten hadde vært annerledes.

 I dag bruker vi norsk kjøttbenmjøl blant annet til kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel. Mye eksporteres.

Vi håper at statsråden ikke legger neste års 1.mai-tale til et grisehus for å proklamere hvordan brukeren skal bli «herre i eget hus».

Tradisjonelt har det vært stor enighet om at norsk svineproduksjon er en viktig del av norsk landbrukspolitikk, en produksjon som bidrar til å oppfylle storsamfunnets ønske om selvforsyningsgrad, matproduksjon og