Stikkord

Meninger

Råvareproduksjon av svinekjøtt kan aldri bli noen billig produksjon i et høykostland som Norge.

Den tunge motgangen i markedet tynger mange svineprodusenter om dagen. Overproduksjonen på 5 200 000 kilo øker frustrasjonen etter hvert som kjøttberget vokser.