Stikkord

Meninger

En gris er ikke bare en gris. Mange er ikke klar over hvor store verdier norske griser skaper, og da tenker vi ikke bare på mat, økonomi og arbeidsplasser, men

I en interessant artikkel i Svin nr 6, 2012 drøfter Seilen og Haandlykken ulike rekrutteringsstrategier.

Det er de siste årene blitt mer og mer vanlig at inspektørene kommer på garden. Det er så mange som ønsker å sjekke at det vi holder på med er

Her om dagen satt vi rundt kjøkkenbordet sammen med avlskonsulenten. Målerunden i fjøset var akkurat avsluttet, og det var greit med en kaffepause.

Klarer kjøttindustrien og eierne å ta ut økte verdier i form av bedre kjøttkvalitet i markedet? Klarer industrien å bygge merkevarer som gir økte volumer og markedsandel i forhold til

Jeg var vel ikke alene om å sperre øynene opp . Buldringen fra 70 store grønne traktorer som kom inn i stua gjennom Felleskjøpet sitt reklameinnslag i beste sendetid. Bønder