Stikkord

Meninger

Klarer kjøttindustrien og eierne å ta ut økte verdier i form av bedre kjøttkvalitet i markedet? Klarer industrien å bygge merkevarer som gir økte volumer og markedsandel i forhold til

Jeg var vel ikke alene om å sperre øynene opp . Buldringen fra 70 store grønne traktorer som kom inn i stua gjennom Felleskjøpet sitt reklameinnslag i beste sendetid. Bønder

Norsvins eiere og medarbeidere har demonstrert sin vilje til å satse som internasjonalt avlsselskap.

På en liten gard i et grisehus utenfor Bryne ble det født en liten gris i mai måned i 2009. Lite visste den om hvilket navn og rykte den skulle

Norske svineprodusenter er nok en gang på offensiven. De er innovative og viser at de vil satse for å sikre framtida.

Vi skriver januar 2012 og Norsvin er absolutt på vei inn i framtida. Året 2012 blir nok et spennende år for Norsvin og Norsvins eiere.