Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva med smittebeskyttelsen?


Hva med smittebeskyttelsen?

 

Dette må vel være utfordringen og tankekorset for oss svineprodusenter etter de alvorlige sykdomsutbruddene i Sverige og England i sommer.

I Sverige ble det i begynnelsen av juli påvist virussykdommen PRRS i åtte besetninger. PRRS finnes i de fleste land, men ikke i Sverige, Finland, Island og Norge. Fram til nå… Heldigvis tok svenske myndigheter tak i situasjonen raskt, slik at alle besetningene er slaktet ut allerede. Vi får håpe det stopper der!

Det andre utbruddet, som vi er midt oppe i nå om dagen, er munn og klovsyke i England. En alvorligere sykdom, som også får store konsekvenser for oss som mennesker. Mediedekningen bærer preg av det.

I begge tilfellene tyder undersøkelsene så langt på at smitten har kommet som følge av dårlig smittebeskyttelse: I Sverige tror man smitten er kommet inn i besetningene via lastebiler som kjører purkene til Tyskland for slakt. I England ser det ut til smitten er et resultat av dårlige hygienerutiner ved et laboratorium. Et laboratorium som til alt overmål lager vaksine mot munn og klovsyke!

Norge er på mange måter i en særstilling i verden med sin helsestatus. Dette er viktig, ja, livsviktig, for Norsvin og satsningen Norsvin og Norsvin International har gjort de siste årene. Men la oss snu litt på det. God helse er ikke bare viktig for Norsvin og satsningen som gjøres fra Hamar. God helse har betydning for den enkelte av oss og vår egen lommebok. De fleste av oss har gjennom flere år vært med på saneringene som har gått gjennom hele avlssystemet for å fjerne «unødige produksjonssykdommer», som skabb og mykoplasma.

La oss ta sykdomsutbruddene i sommer som et varsko, og ta en gjennomgang av smittebeskyttelsen i vår egen besetning. Vi vet at sykdommer oftest smittes via kontakt mellom dyr og sæd, men de nevnte sykdomsutbrudd har vist at både transportmidler og mennesker kan være smittebærere.

La oss slå ring om den gode helsa vår, og se til at smittebeskyttelsen er optimal!