Stikkord

Meninger

– Vi lyktes ikke med målet om 10 prosent vaksinekastrering i 2015. Vaksinekastrering er neppe den endelige løsningen, men det er foreløpig det vi har.

Hør hvorfor Ingris er viktig som verktøy for styring, resultatmåling og dokumentasjon.

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars.

På Norsvin SA sitt årsmøte på Hamar i dag, ble Geir Heggheim, Rogaland, gjenvalgt som styreleder.

I forberedelsene til årets jordbruksforhandlinger oppfordrer bondelagets leder til å tenke nytt og langsiktig ved prioritering og utforming av kravene. Dette er kloke ord, hvor målet er å styrke matproduksjonen

Undertegnede hadde gleden av å snakke om dette temaet under Gris i 07 som ble avholdt i Trondheim. Dette gikk mest på sjekklister for arbeidsrutiner i grisehuset, og hva som