Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Stikkord:

Ingris mot nye høyder

Ingris-statistikken for 2017 er oppløftende lesning. Ikke bare oppløftende, men imponerende. Resultatutviklingen er fantastisk. Men det er også gledelig at tilslutningen til slaktegrisdelen ser ut til å øke, en trend som vi har sett de siste åra.


Overordnet viser resultatutviklingen at den norske svineprodusenten har utfordret seg selv og blitt stadig dyktigere til å ta i bruk ny kunnskap og omsette denne til praktiske  resultater. Den kontinuerlige utviklingen gjennom avlsarbeidet har bidratt til å gi norske svineprodusenter et friskt og konkurransedyktig dyremateriale. Avl for hele verdikjeden har gitt en unik kombinasjon av ulike egenskaper.

Dette har også gjort den norske grisen konkurransedyktig internasjonalt. Registreringer som gjøres i Ingris er et uvurderlig bidrag til kontinuerlig avlsarbeid, og til forskning og utvikling innen helse, fôring og andre fagområder.

Resultatutviklingen de senere årene er også et resultat av økt avlsframgang for de rasene som benyttes i Norge. For Norsvin Landsvin og Norsvin Duroc har den årlige avlsframgangen økt med nærmere 40 prosent de senere årene. I tillegg til faglig utvikling hos den enkelte svineprodusent, samt krysningsfrodigheten som TN70 purka gir, har dette bidratt til en flott effektivitetsutvikling.

Resultatet fra Ingris viser at gjennomsnittsbesetningen nå produserer nærmere 27 avvente smågriser per årspurke. Siden 2013 er dette en økning på 3,3 flere. Bare det siste året har økningen vært 1,0 flere avvente.

Det som er ekstra gledelig med denne utviklingen er at den er et resultat av flere viktige reproduksjons- og fruktbarhetsegenskaper. Spesielt gledelig er det også at spedgris- og smågrisdødeligheten går ned. Aldri før har så mange smågriser overlevd som i 2017, noe som er det beste resultat vi har sett noen gang i Ingris.

Det er óg gledelig å registrere at antall besetninger og griser bak tallene for smågris og slaktegris stiger. Slaktegris-beregningene omfatter nå 26 prosent av alle slaktegriser. Slaktegrisene fortsetter den fine utviklingen når det gjelder daglig tilvekst. For fôrforbruket per kg tilvekst, som er den økonomisk viktigste egenskapen i slaktegrisperioden, har det vært en positiv utvikling over flere år. Det er imidlertid ingen endring fra forrige år. Med den positive avlsframgangen en ser for denne egenskapen så ligger det et stort potensiale til utvikling og forbedring også her. Et potensiale som det må tas tak i framover.

Ingris er et viktig registrerings-, kontroll- og styringsverktøy for norsk svineproduksjon og den enkelte svineprodusent. For den enkelte besetning er styring og beregning av resultater svært viktig for å få synliggjort forbedringspotensialet. Med den positive utviklingen vi har sett de siste åra er det viktig at det satses videre på utvikling av Ingris som et moderne og brukernyttig verktøy for norsk svineproduksjon, og for den enkelte svineprodusent i sitt daglige virke.