Stikkord

Meninger

Vi hadde en spesiell sommer i fjor, med «svine­filmen» hengende over næringa som ei mørk sky.

Norsvin har i lengre tid ­påpekt urimeligheten som ­ligger i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger ved sanering for MRSA. Vi har hele tiden påpekt dette overfor myndighetene. 

Nå fikk vi teste det å bli fengsla i eget land med de muligheter som dette gir oss.

Det blir litt hyggeligere å gå i grisehuset i høst, og det var jammen på høy tid.

Regjeringens «Klimakur 2030» beskriver mange gode tiltak for å kutte klimagass­utslipp. Norsvin har i sitt ­høringssvar påpekt flere forhold knyttet til rapporten. 

Årets jordbruksoppgjør ble ikke som håpet for noen, heller ikke for oss i svinenæringa.