Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

LA-MRSA og erstatnings­ordninger

Norsvin har i lengre tid ­påpekt urimeligheten som ­ligger i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger ved sanering for MRSA. Vi har hele tiden påpekt dette overfor myndighetene. 


En urimelighet som ligger i at svineprodusentene skal bære store kostnader i ­forbindelse med sanering av LA-MRSA. Det er derfor positivt at erstatnings­summen til svineprodusenten etter sanering ved LA-MRSA utbrudd skal utregnes på en ny måte. Dette er en positiv utvikling og kan anse som en halv seier, da dette kun dreier seg om erstatning til pålagte bygningsmessige saneringer som innredninger, golv, tak og vegger. I tillegg har svineprodusenten store driftstap og kostnader knyttet til redusert produksjon og opphold av produksjonen. Dette er tap som på ingen måte dagens kompensasjonsordning dekker med kun kr 3300 per purke. Myndighetene har her lent seg på at forsikringsordninger skal dekke en større del av driftstapet ved LA-MRSA-sanering. Resultatet av denne strategien er at forsikringsordningene har påført alle svineprodusentene betydelig økte kostnader i form av økte premier som nå er på vel kr 800 per årspurke, en økning på 120 prosent de siste fire årene. For næringen samlet utgjør premieøkningen nærmere kr 25 millioner per år.

LA-MRSA-sanering er et tiltak som næringen er påført for å sikre humanhelsen, og det er all grunn til å stille spørsmål ved hvem som skal bære denne kost­naden. Myndighetene har argumentert med at svinenæringen må bære deler av denne kostnaden selv da det vil virke preventivt ved at den enkelte svineprodusent gjør alt som er mulig for å unngå smitte. Dette er en underlig holdning fra myndighetene sin side som i beste fall bygger på liten kunnskap om næringen, og hva som kreves ved en MRSA-sanering, og i verste fall lav tillit til en hel næring.

I tillegg til økonomiske forhold er det å bli smittet av LA-MRSA en stor psykisk og fysisk belastning for den enkelte produsent. Norsvin stiller også spørsmål ved hva som skiller svinenæringen erstatningsmessig fra andre næringer når myndighetene går inn og stenger ned enkelt bedrifter som følge av virusutbrudd eller annen smitte. Norsvin kommer derfor til å følge opp dette overfor myndighetene for å kunne forbedre en urimelig kompensasjonsordning i forbindelse med LA-MRSA sanering. 

Virus som ryster verdenssamfunnet
De siste måneders utvikling med Covid 19-viruset har rystet en hel verden og satt store deler av samfunnene ut av spill. I tillegg spres Afrikansk svinepest, noe som gir store konsekvenser for både enkeltprodusenter og land. Kina er hardest rammet, og bortimot halvparten av svineproduksjonen er borte. Dette minner oss om hvor viktig det å jobbe målrettet med forebyggende smitte og helse­arbeid i norsk svineproduksjon. Samtidig er det viktig å minne oss alle om at dagens gode smitte- og helsestatus fort kan bli borte om vi ikke har søkelys på dette. Det er mange virus- «krigere» der ute som angriper når de får en sjanse.