Publisert: 09.09.2020 Oppdatert: 09.09.2020

Stikkord:

Litt hyggeligere høst

Det blir litt hyggeligere å gå i grisehuset i høst, og det var jammen på høy tid.


Rent økonomisk har det vært noen riktig tunge år for norske svineprodusenter. I september for to år siden var for eksempel dekningsbidraget per slaktegris 156 kroner. Dette gir et totalt dekningsbidrag på 328 000 kroner for en konsesjonsbesetning, ikke en gang nok til å dekke avskrivninger og renter. Det blir heller ikke rare arbeidsvederlaget av slikt.

I høst viser dekningsbidragskalkylene i Grisebørsen at vi passerer 400 kroner i dekningsbidrag. Det løfter dekningsbidraget i en tilsvarende besetning til mye over det dobbelte. Også for de som lever av å selge smågris blir høsten hyggeligere.

Dette er først og fremst et resultat av at svinekjøttmarkedet er bedre balansert i forholdet mellom produksjon og salg. Svineprodusentene har tatt signalene, og greid å redusere tilførslene slik at de harmonerer bedre med salget. Det påvirker prisene på slakt positivt, samtidig som nivået på trekkene i omsetningsavgift ­reduseres. Men det hører selvfølgelig også med at målprisen på svinekjøtt for første gang på mange år er løftet med snaut 80 kroner slaktegrisen.

«De grunnleggende forholdene for prisdannelsen i svinekjøttmarkedet er bedret»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

Som følge av at de grunnleggende forholdene for prisdannelsen er bedret, har lønnsomheten gått opp for alle produsenter. Og i høst blir den så god som den kan være innenfor de rammene som jordbruksavtalen setter. Det vil bli tatt ut høyere målpris i andre halvår i år enn før. Slakteprisen gikk opp 80 øre i august. Den går opp 40 øre i september, og ytterligere 40 øre i oktober.

Fôrprisene er også viktige for økonomien til produsentene. Kraftfôr kan utgjøre så mye som opptil 70 – 80 prosent av de variable kostnadene til smågris- og ­kombinertprodusenter. For slaktegrisprodusenter og satellitter utgjør kraftfôrkostnadene cirka 40 prosent av de variable kostnadene. Kraftfôrslagene med mest protein øker mest i pris, og prisøkningen kommer på all importert vare, både proteiner og vitaminer/mineraler. I august i høst er fôrprisene 8 til 15 øre per FEn over det Grisebørsen regnet med i august 2019 for de fôrtypene som er med i Grisebørskalkylene. Men nå strømmer det nytt norsk korn inn i markedet, og dermed er det normalt med sesongmessig prisnedgang på høsten.

Et lenge etterlengtet og høyst påkrevd løft i økonomien gjør høsten lysere og lettere.