Stikkord

Meninger

Et helt nødvendig vedtak

Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 06.06.2019

Det var et helt nødvendig vedtak Omsetningsrådet gjorde på sitt møte den 21. november i høst. Ubalansen i svinekjøtt­markedet har blitt så stor at noe måtte gjøres. 

Afrikansk svinepest, villsvin og biosikkerhet

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Afrikansk svinepest sprer seg i rekordfart i store deler av Europa. Den globale svinekjøttproduksjonen er på tå hev, og karakteriserer dette som den største trusselen for den globale svinepro­duksjonen i moderne tid.     

Breaking news! Afrikansk svinepest i Norge!

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

«Store områder av Norge stenges nå av, andre er under streng overvåkning, og på de rammede gårdene dør eller avlives tusenvis av griser. All transport mellom rammede områder stoppes. Dette får samfunnsmessige konsekvenser i tillegg til tragedien for de involverte gårdene.

De globale utfordringene

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Fire år etter fusjonen i 2014. Hvordan har det egentlig gått med Topigs Norsvins internasjonale engasjement? 

Fra pessimisme til optimisme

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Det siste året har satt norsk svineproduksjon på prøve.     

Den fine og tøffe sommeren

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Denne sommerens fantastiske vær med høye temperaturer og sol og atter sol har rammet svært mange av våre yrkes­brødre og -søstre hardt.