Publisert: 23.02.2021 Oppdatert: 23.02.2021

Stikkord:

Hvordan blir fremtiden?

Det er fint å møte andre ­bønder. Der synes jeg den årlige studieringen er ­fantastisk! Vi møtes hos hverandre, på tvers av ulike produksjoner, og diskuterer og utveksler erfaringer.  


Man blir inspirert! Tusen takk til Norsvin, som også i år, har laget et studieopplegg hvor svineprodusenter og andre eksperter deler sin erfaring og kunnskap: «På lag med grisen»! 

Jordbruksforhandlingene nærmer seg, og Norsvin viser til at 70 % av fjøsene har behov for å bygge om og oppgraderes til dagens krav/forventninger og behov. Byggekostnadene er høye, og det vil være behov for investeringsmidler for å kunne møte fremtiden. Dagens minimumskrav holder antageligvis ikke om 20 år. Vi må se inn i krystallkula, og det skal vi blant annet gjøre på neste styremøte: Hvordan ser ­svinenæringa ut om 15 år, og hvordan forberede oss på det?

Det som står for tur nå, er Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje. Nå ønsker Landbruks- og matdepartementet oppdatert kunnskap om velferden i norske svinebesetninger og sjekke om driften er i tråd med regelverket. Vi er helt avhengig av forbrukerens tillit, og det viktigste hver enkelt kan gjøre er å sørge for at alt er i orden i sitt eget fjøs.

Norsvin Hedmark har sendt ut brev til svineprodusentene, hvor det oppfordres til å være imøtekommende og ta godt imot Mattilsynet. I diskusjoner underveis er det ­viktig å forklare hvordan og hvorfor man har tatt de valgene man har tatt ut fra dyrevelferd, og ikke av praktiske og tekniske årsaker. På kommende fylkesårsmøte skal to av våre lokale veterinærer fortelle oss hva vi er gode på, hva vi kan bli bedre på, og hva de tenker er god dyrevelferd i fremtiden. Det er også planlagt å arrangere et eget møte med Mattilsynet for alle svineprodusenter. Alt dette til sammen håper vi gjør at alle tar en ekstra runde med seg selv; kan jeg gjøre noe annerledes? Det jeg ender opp med hver gang jeg spør meg det selv, er JA, det kan jeg faktisk! Og det gjør at vi sakte, men sikkert, beveger oss fremover. Hele tiden.