Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Spennende tider

Det er blitt litt lysere tider i svineproduksjonen, økonomien har bedret seg. Prognosen for svin viser et underskudd i 2021, så det er heller ingen ting som tyder på at økonomien skal svekkes i løpet av året.  


Dyre Johan Haug, styremedlem Norsvin

 

Vi står foran et spennende jordbruksoppgjør. Norsvin sitt innspill er bl.a. en økning i målprisen på to kroner. Blir det en realitet så blir det også et etterlengtet pluss i ­økonomien. Det er et stort behov for vedlikehold og oppjustering av bingeplass med tanke på den store effektiviseringa de siste årene.

Et annet viktig sak for næringa er tilsynskampanjen som Mattilsynet skal gjennom føre i løpet av 2020 og 2021. Den er det knyttet en del spenning og usikkerhet til. 600 tilfeldige besetninger blir plukket ut og vil få besøk av inspektører fra Mattilsynet.

 

Spenningen knytter seg til om inspektørene klarer å se det praktiske i en produksjon, dette med å se på dyra om de har det bra, og ikke bare bruke paragrafer og tommestokk for å måle om det er nok flis i en binge. Det er jo slik at grisene spiser og roter vekk både strø og rotemateriale, så det vil til tider være mindre av det i bingene. ­Derfor er det viktig å se på dyra om de trives, se på liggemønster, atferd, og om dyra er friske.  Dette bør være enkelt å vurdere for en som har jobbet en del med gris. 

Det er viktig med en felles forståelse av hvordan en veileder skal brukes i praksis. En må bruke sunn praktisk fornuft. En annen ting som det bør skilles på er type avvik. Det er stor forskjell på om det mangler litt dokumentasjon, eller om avviket skyldes at dyr lider. Dette må håndteres deretter. 

Tilsynskampanjen er også en veldig god mulighet for næringa til å vise fram grisehus med god dyrevelferd, der ting er på stell. Det vil styrke norsk svineproduksjon, og gi den det gode omdømmet  som næringa virkelig fortjener.