Publisert: 23.02.2021 Oppdatert: 23.02.2021

Stikkord:

Atskillig friskere fôrpris

Det er urolige tider på de internasjonale råvarebørsene. Soyaprisene har gått kraftig opp siden desember i fjor, og de vil fortsette å stige. Prisøkningene bare på denne protein­råvaren kan komme til å øke prisene på svinefôr her hjemme med 15 – 20 øre per kg i løpet av svært kort tid. 


Hva er det egentlig som skjer?

Den sterkeste prisdriveren på soya i de internasjonale markedene heter Kina. Landet bygger opp igjen sin fallerte svineproduksjon med voldsom kraft, og Kina har nå interne soyapriser som ligger over verdensmarkedets pris. Så lenge det er slik vil naturligvis verdens største svineprodusent gjerne betale godt for soya fra andre land. Andre tradisjonelle eksportland viser også tendenser til å ville ­prioritere hjemmemarkedet framfor eksport. Og det er spekulanter i markedet. Summen av dette betyr dyrere proteinråvarer.

I siste jordbruksavtale ble det forutsatt en soyapris på drøyt fire kroner kiloen. Nå nærmer de internasjonale prisene seg seks kroner. Ved en innblanding på 10 prosent soya i fôret vil en merpris på soya på halvannen krone fort øke norske kraftfôrpriser med 15 øre kiloen. Og for oss som bare kjøper GMO-fri soya, varsles det ekstra prishopp i mars.

 

«Poenget er at vi må intensivere arbeidet med å utvikle nye og norske proteinkilder»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Norske innkjøpssjefer og norske bønder får ikke gjort så mye med det. Men det vi kan gjøre noe med er å intensivere jobben med å utvikle norskproduserte ­alternative proteinkilder. Som svineprodusent kan du i hvert fall konstatere at du tilhører den delen av norsk kjøttproduksjon som bruker mest norske råvarer i kraftfôret allerede, om lag 80 prosent. Storfe- og fjørfeprodusenter ligger ­henholdsvis 10 og 20 prosent lavere enn det.

Poenget er imidlertid ikke å sette husdyrbønder opp mot hverandre. Poenget er at vi alle intensiverer jobben med å utvikle nye og alternative norske proteinkilder.