Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

Sjekk det viktigste

Før jul får vi mer informasjon om hva Mattilsynet vil legge vekt på i den nye tilsynskampanjen som skal kjøres i svine­næringa i 2021. En del bønder på sør-vestlandet har antakelig litt dårlige erfaringer med den forrige, men det har rent ganske mye vann i havet etter den tid. 


Både ansatte i Mattilsynet og svineprodusenter har gått i seg sjøl. Det er helt sikkert forbedringspunkter i begge leire.

En av produsentene i sørvest uttaler seg om forventningene til neste års tilsynskampanje i denne utgaven av Svin. Han mener at både ansatte i Mattilsynet og egne yrkesbrødre har forbedringspunkter om dialogen skal bli bedre.

Og det bør den så absolutt. Mattilsynet har kommet for å bli, og det samme har svineproduksjonen. Nå har produsentene en gylden mulighet til å fjerne ­verstingstemplet som noen fikk i panna i fjor. I 2021 skal det ikke være et såkalt risikobasert tilsyn, altså hvor man går etter produsenter som mistenkes for å ­bryte reglene, men et tilfeldig og representativt uttrekk av produsenter med ­ulike produksjonsformer i ulike landsdeler. Det bør med andre ord være gode muligheter til å styrke næringas omdømme.

«Dialogen i neste års tilsynskampanje må bli bedre. Kanskje det til og med kan bli en hyggelig opplevelse?»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

Vi håper at det kommende tilsynet vil dreie seg om dyras ve og vel, og forhold som er viktige for at dyra skal ha det bra. Om det mangler et lysrør i taket er ikke en slik viktig ting. Avviksmeldinger som blir gitt bør reflektere dette.

Vi tipper at det vil bli spurt etter rutiner for bruk av strø, rotemateriale og redebyggingsmateriale til purker som skal grise. Vi tipper videre at det blir spurt ­etter rutiner ved kastrering av hanngriser. Det kommer sikkert også opp spørsmål om hvilke veterinære legemidler som brukes, og hvordan rutinene er på ­dette området. Rutiner for hvordan sjuke og skadde dyr håndteres er også et viktig punkt i dyrevelferdssammenheng. Det samme gjelder rutiner ved ­nødvendig avliving. Dokumentasjon av hvordan el- og brannvarslingsanlegg ­kontrolleres er det sikkert også lurt å ha i orden.

Hvis svineprodusenten har en gjennomtenkt strategi og gode rutiner på disse områdene, så burde alt ligge til rette for at tilsynsbesøket går riktig bra. Kanskje kan det til og med bli en hyggelig opplevelse for begge parter.

Det hadde vært noe det.