Stikkord

Meninger

Villsvin – en trussel for grisen og landbrukets omdømme

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020

Overskriften kan nok opp­leves som dramatisk. Men ­realiteten er at villsvin er den største trusselen mot norsk svineproduksjon noensinne. Villsvin kan sette norsk ­svineproduksjon og norsk landbruks ­omdømme i spill. 

Ikke tid for konsesjonsdebatt

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020

Den siste septemberprognosen fra Norturas Totalmarked for 2020 og 2021 viser at det fortsatt vil være litt for lite svinekjøtt i markedet. En viktig forutsetning i prognosen er at ­samfunnet gradvis vil normaliseres til neste år.

Ei annen tid

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020

Vi hadde en spesiell sommer i fjor, med «svine­filmen» hengende over næringa som ei mørk sky.

LA-MRSA og erstatnings­ordninger

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Norsvin har i lengre tid ­påpekt urimeligheten som ­ligger i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger ved sanering for MRSA. Vi har hele tiden påpekt dette overfor myndighetene. 

Ei annen tid

Publisert: 10.09.2020 Oppdatert: 10.09.2020

Nå fikk vi teste det å bli fengsla i eget land med de muligheter som dette gir oss.

Litt hyggeligere høst

Publisert: 09.09.2020 Oppdatert: 09.09.2020

Det blir litt hyggeligere å gå i grisehuset i høst, og det var jammen på høy tid.