Publisert: 16.11.2023 Oppdatert: 16.11.2023

Stikkord:

Eksport av genetikk holder trykk på avlsarbeidet

Landsvinet har vært en del av Norsvins avlsarbeid siden etableringen av organisasjonen i 1958. Men historien er mer komplisert og vakker enn som så. Og svineholdet har lange tradisjoner her til lands. 


 

 

I nr. 8 av fagbladet Svin kan vi lese om far og sønn Ivar og Tore Rune Kummen som forteller historien om det første lokale svineavlslaget som ble stiftet i Norge og hvordan det siden gikk. De forteller historien om svineavlens vugge. Nemlig avlsmiljøet i Skjåk. 

Skjåk var utgangspunktet og andre bygder fulgte tett etter i årene som kom. Ivar Kummen er 81 år nå, men var bare 11 år i 1953 da gardbrukere ble innkalt til et orienteringsmøte på skolen i bygda. Formelt ble Skjåk Svineavlslag stiftet noen dager etterpå.

De var tidlig ute der oppe i fjellheimen. Det ble gjennomført avdråttskontroll for purker, merking av smågriser, kåring av ungsvin til avl og føring av gardsstambøker. Grisebøndene i Skjåk var rett og slett pionerer når det gjelder avl på gris. I Skjåk var det utstillinger hvert år. Det kom folk fra land og strand. 

– Det var til og med utlendinger der, og de kjøpte, forteller Ivar Kummen til SVIN.

De dyktige avlerne i bygda begynt tidlig å registrere vekter på smågris og etterhvert ble det systematikk i registreringa.

– Det er rart å tenke på nå at det er ikke så mange år siden Norsvin fant ut at de skulle begynne å veie smågriser. Det gjorde Skjåkværingene allerede først på 1950-tallet, sier Ivar.

Flere av registreringene og avlstiltakene som ble startet i Skjåk i 1953, ble senere implementert i Norsvins avlsprogram for landsvin og i foredlingsbesetningssystemet fra 1963. I år feirer altså Norsvin 60 år med organisert avlsarbeid på landsvin.

 

«Norsvin Landsvin kalles verdens mest effektive morrase fordi den har en unik kombinasjon av produksjons- og moregenskaper»

- Tom-Erik Holmlund, ansvarlig redaktør

 

I dag har Norsvin en renavlskjerne på 2000 purker fordelt i 27 avlsbesetninger og landsvinet inngår som 50 % innslag i mordyret i norsk svineproduksjon (TN70-purka). Norsvin driver i dag avlsarbeid på to raser i Norge: Norsvin Landsvin og TN Duroc. Norsvin Landsvin distribueres verden rundt gjennom Topigs Norsvin-systemet, først og fremst som innslag i TN70-purka. Norsvin Landsvin kalles verdens mest effektive morrase fordi den har en unik kombinasjon av produksjons- og moregenskaper.

I Norge har vi antakelig verdens aller beste genetikk. Det øker Topigs Norsvins konkurransekraft, og bidrar til å gjøre selskapet attraktivt i nye markeder. I et intervju i dette nummeret har vi spurt direktør Jeanette Wetzel om hvordan eksportvirksomheten eller internasjonalt salg av genetikk kommer den norske svineprodusenten til gode. Jeanette har ansvaret for forretningsutvikling og eksport i Norsvin SA, og jobber mye internasjonalt.

Oppsummert er hennes viktigste budskap at det er Topigs Norsvin som finansierer store deler av dagens avlsarbeid i Norge. Ved salg av genetikk til Topigs Norsvin, får Norsvin inntekter. Denne inntekten er ekstremt viktig for Norsvin SA.

– Uten fusjonen 2. juni 2014 og internasjonalt samarbeid via Topigs Norsvin, hadde antakelig ikke Norsvin eksistert som selskap slik vi kjenner det i dag, sier Jeanette Wetzel.

Da hadde det også blitt et svært begrenset trykk på avlsarbeidet som pionerene i Skjåk en gang for 70 år siden satte i gang. De neste spørsmålene hun stiller er: Hvor skulle da svineprodusentene hentet genetikken fra? Til hvilken pris? Og til hvilken kvalitet?