Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Stikkord:

Tøffere tider

Vi leser i dette nummeret av SVIN at det er tøffere tider for mange. Det kan det også bli for oss – for fagbladet – dersom vi ikke henger med i svingene og evner å omstille oss. 


 

SVIN er selvfinansiert – med annonser og abonnement som inntektskilde. Foreløpig greier vi oss bra og taper mindre annonseinntekter enn mange andre fagblad som er tilknyttet fagpressen. 

Men vi merker at mange annonsører nå i høst er mer forsiktig med pengene enn de har vært. Det er dessverre et faktum. Markedsbudsjettet er ofte der det skjæres i trangere tider, selv om det ofte er en sammenheng mellom størrelsen på markedsbudsjettet og inntektene.

Dette må vi i SVIN-redaksjonen forholde oss til, men vi er heller ikke bekymret. SVIN er fortsatt det eneste norske fagbladet for svineproduksjon. Det kommer vi til å bli lenge etter at jeg som redaktør går av med pensjon. Og det er mange år til.

Når dette bladet leses, har undertegnede hatt ansvaret i ett år. Nummer 8/2022 var mitt første nummer. Ekstra hyggelig er det at leseren fortsatt liker bladet og har tiltro til det som står der. Det viser siste leserundersøkelse, og mange tilbakemeldinger til redaksjonen.

 

 

«nesten 75 prosent oppgir at bladet bidrar til å gjøre de til en bedre produsent. 80 prosent av disse leser fra halve til hele bladet når de får det»

- Tom-Erik Holmlund, ansvarlig redaktør

 

Leserne oppgir at annonser og artikler i SVIN er blant de viktigste informasjonskildene når de skal vurdere innkjøp på gården. En stor andel oppgir også at SVIN er nyttig for å holde seg orientert i faget, få impulser og ideer, og de hegner om bladet som en nyttig referansekilde.

En ekstra hyggelig tilbakemelding fra leserne er at nesten 75 prosent oppgir at bladet bidrar til å gjøre de til en bedre produsent. 80 prosent av disse leser fra halve til hele bladet når de får det. Det er solid og vi tror det er unikt.

Fortsatt er det mange som vil ha bladet på papir og helst ni utgaver som før. Flertallet vil at sakene skal stå i papirutgaven først. Samtidig sier 45 prosent at de hadde abonnert på SVIN om bladet kun hadde vært digitalt, og de fleste kunne tenke seg å lese 1-3 nye saker i uka. Det er kun mulig digitalt.

Dette sier oss at vi står fjellstøtt som vi gjør. Allikevel må vi fornye oss. For annonsørene vil det være like relevant som før å annonsere i trykt SVIN, men det vil også åpne seg opp nye muligheter digitalt.

Fra og med i høst starter vi opp et prosjekt som blant annet skal gi oss en ny digital plattform å utgi SVIN på – med plussinnhold for abonnenten. En løsning som vil kunne konkurrere bedre med andre landbruksorienterte medier i å være aktuell.

Men: For å kunne øke frekvensen av digital journalistikk samtidig som vi inntil videre beholder ni nummer i året, kreves det ressurser. Økonomi er kjernen. God økonomi vil gi oss anledning til å øke ressursene på innholdsproduksjon. Som fagblad får vi ikke pressestøtte (merkelig nok). Pressestøtte gis kun til medium som har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

I tillegg til å være attraktive hos annonsørene, er vi derfor avhengig av deg, kjære leser. Vi er avhengig av at du liker oss og at du syntes det er verdt å betale litt ekstra for et blad som i følge leserundersøkelsen i høy grad bidrar til økt motivasjon for dere som driver i yrket.