Stikkord

Verden ellers

Varmelamper som redder spedgriser kan brukes til så mangt. Smågrisprodusent Abraham Aarsland har sendt varmelamper til Etiopia. Der blir de brukt til å holde liv i spedbarn som fødes i

Gauchoen er søramerikanerenes svar på den nordamerikanske cowboyen. Gauchoen bor på de søramerikanske slette- og gresslandskapene, også kalt pampasen.

Den gryntende griselyden har forstummet hos flere meksikanske grisebønder de siste par årene. Spesielt har det gått hardt ut over de mindre og mellomstore produsentene.

– Interessen for å drive landbruk øker. Jeg er optimist på bøndenes vegne. Men vi kan ikke styre markedet. Vi må styre innenfor markedet, sier Peter Kendall.

Mye større salgsmarked. Flere svineprodukter å selge, og enda større satsing på forskning og utvikling. Dette er norsvindirektør Ole Eik Nes’ stikkord etter fusjonen.

Det er gode muligheter for at verdens svineproduksjon går inn i en lønnsom periode. Lavere fôrkostnader og økt etterspørsel etter svinekjøtt vil styrke produsentenes marginer i 2014.