Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Pampasens cowboyer

Gauchoen er søramerikanerenes svar på den nordamerikanske cowboyen. Gauchoen bor på de søramerikanske slette- og gresslandskapene, også kalt pampasen.


Pampasens cowboyer

Gauchoen er søramerikanerenes svar på den nordamerikanske cowboyen. Gauchoen bor på de søramerikanske slette- og gresslandskapene, også kalt pampasen.

Dette er områder som finnes i deler av Argentina,Uruguay, Brasil og Chile. Gauchoene arbeider i disse slettelandskapene, oftest som kveggjetere. Betegnelser har flere forskjellige teorier, men gauchoen kan i følge en av dem ofte være foreldreløs og vagabondaktig.

Argentineren Geronimo Venegas, også kalt «Momo», kan være et eksempel på en slik landarbeider. Han ble født i en fattig familie med åtte andre søsken. Han kjente aldri faren sin, som døde da han var halvannet år gammel. Helt fra barnsben av modnet følelsen for de svakest stilte. Allerede som niåring begynte han å jobbe som havnearbeider i Necochea. Snart måtte han droppe ut av skolen, fordi han måtte jobbe fra sola sto opp til den gikk ned for å støtte familien sin. Allerede som tolvåring startet Geronimo Venegas som landarbeider, med gjerding, saueklipping, potetplukking og annet landbruksarbeid.

Han ble politisk aktiv, og søkte langs de samme linjene som de tidligere presidentene Juan Domingo Peron og Eva Duarte de Peron. Han fikk direkte nytte av peronismens politikk som begynte å bære frukter på 50-tallet.

Verdigheten til landarbeiderne opptok ham hele tida, og i dag er Geronimo Venegas internasjonalt kjent som president i den internasjonale fagbevegelsen for landbruksarbeidere, hotell- og restaurantarbeidere, tobakkarbeidere og arbeidere fra tilsvarende yrker. For tida prøver «Momo» Venegas å bli kongressmann for Buenos Aires-provinsen.