Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Kjempeavtale i Russland

Det russiske selskapet Cherkizovo Group har valgt Topigs Norsvin som genetikk-leverandør. I løpet av nær fremtid vil alle de 90 000 purkene i systemet inneholde gener fra Topigs Norsvin. 


Cherkizovo er en ny stor kunde for Topigs Norsvin, og går nå over til TN70 som mordyr i sin produksjon. Cherkizovo har valgt TN70 på grunnlag av en helhetsvurdering, der purkas produktivitet, kvaliteten på forsknings- og utviklingsprogrammet, lokal tilstede­værelse i Russland, samt støtten fra Topigs Norsvins spesialister har vært viktige faktorer. 

I interne utprøvninger gjort av Cherkizovo presterer TN70-purka klart bedre enn konkurrerende svinegenetikk. TN70 viste seg å ha best lønnsomhet når man så på livstidsproduksjon (fødsel til slakt). Brad Heron, produksjonsdirektør for svinekjøttseksjonen i Cherkizovo Group sier: – Effektiviteten i produksjonen vår er forbedret som følge av økt reproduktivitet, kombinert med de gode resultat­ene genetikken gir oss fra avvenning til slakt, med blant annet god tilvekst. Bruk av TN70 resulterer i vesentlig høyere fortjeneste per kg enn konkurrerende genetikk, sier Heron. 

Maxim Zudin, direktør for landbruksdivisjonen av Cherkizovo Group, sier også at Topigs Norsvingenetikken viser tydelige økonomiske fordeler for selskapet. Disse resultatene, i kombinasjon med kunnskapen og ønsket om å etablere et langsiktig forhold, gjør Topigs Norsvin til en god partner for russerne. 

«Vi er veldig glade for at Cherkizovo Group valgte Topigs Norsvin. Det viser at våre produkter dekker behovene til store, profesjonelle svineproduksjonsselskaper. Vi lykkes her med å bygge partnerskap ved bruk av høyteknologiske produkter og kunnskap»

- Martin Bijl, direktør i Topigs Norsvin.