Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ontario Pork – en bondestyrt omsetningsorganisasjon

Den kanadiske provinsen Ontario har 3600 svineprodusenter. Nesten 2000 av dem får hovedinntekten sin fra svinekjøttproduksjon.


Ontario Pork – en bondestyrt omsetningsorganisasjon

Den kanadiske provinsen Ontario har 3600 svineprodusenter. Nesten 2000 av dem får hovedinntekten sin fra svinekjøttproduksjon.

 

Provinsen har 3,6 millioner griser, 600.000 mer enn for ett år siden. I 2004 ble 5,6 millioner slaktegriser omsatt. En fjerdedel av svineprodusentene står for 80 % av kjøttproduksjonen.

I Ontario, som i Quebec, kan dyr med en levende vekt på 54 til 136 kilo bare selges gjennom den regionale omsetningsorganisasjonen, som i dette tilfellet er Ontario Pork. I 2004 omsatte Ontario Pork drøyt 5,5 millioner slaktegriser. Av disse ble 78,5 % omsatt innen Ontario, 11,5 % i Quebec og 10,5 % i USA.

 

EID OG STYRT

Ontario Pork kaller seg en organisasjon «eid og styrt av svineprodusenter». Svineprodusentene velger et styre blant sine egne, og betaler 2 kanadiske dollar per solgte gris for å finansiere Ontario Pork. I tillegg til å omsette dyr, er Ontario Pork også ansvarlig for transport og betaling. Ontario Pork er den eneste offisielle organisasjonen som ivaretar svineprodusentenes interesser. Den tar seg av mediekontakten for svineindustrien, og gir forbrukerne opplæring om svinekjøtt. Ontario pork reklamerer ikke for spesifikke svineprodukter. Ifølge Ontario Pork må dette gjøres av foredlingsindustrien og av utsalgsstedene selv.

 

KONTRAKTER

Hver kontrakt en svineprodusent i Ontario gjør med et slakteri eller en eksportør må godkjennes av Ontario Pork. Dette skal beskytte svineprodusentene mot markedet. Ontario Pork knytter ikke svineprodusenten til et spesifikt slaktehus eller en eksportør, eller garanterer betaling for leverte dyr, men forsikrer risikoen hvis kjøperen betaler.

 

SAMARBEID

Produsentene kan selge dyra på fire måter: gjennom en direkte kontrakt, en kontrakt om fremtidig levering, som poolgriser (felles leveranse fra flere leverandører), og som pool-Plus griser. Prisen på pool-griser blir satt ukentlig, basert på tilbud og etterspørsel. For pool-Plus griser betales gjennomsnittsprisen av alle Ontario Porks salgskontrakter. For å få tilgang til Pool Plus-programmet må produsentene være med i det kanadiske kvalitetssikringsprogrammet. Hver produsent må kunngjøre hvor mange Pool Plusdyr han vil levere de neste 12 månedene, men ikke når de skal leveres.

 

KJØTTFOREDLINGSBEDRIFTER

Ontario har seks kjøttforedlingsbedrifter. De tre største har en statlig lisens som tillater dem å eksportere svinekjøtt verden rundt. Den største, Maple Leaf Foods, slakter 8000 gris daglig. Slakteriet går fem dager i uka med åtte timers dag. Den nest største er Quality Meat Packers som slakter 25 000 dyr i uka. Conestage Meat Packers er et kooperativ eid av svineprodusenter, og slakter 12 000 dyr i uka.