Publisert: 15.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Stikkord:

Systematikk gir suksess

Nes Purkering AS hadde de beste produksjonsresultatene i 2020. Hva er hemmeligheten? Driftslederen peker på tre ting; systematikk, systematikk og systematikk.


 

– Vi gjør det samme hver dag, hver gang, også i helgene. Tirsdag klokka 10 så gjør vi det samme som vi alltid gjør. Alt gjøres til samme tid hver gang, sier Kurt Jensen.

Han er driftslederen i navet ved Skjoldastraumen i Tysvær på Haugalandet. Det har han vært siden 1. januar 2020. Før det drev han og familien en stor purkebesetning med mange hundre purker på Midt-Jylland i Danmark i 20 år. Håndtering av purker har han derfor lang erfaring med. Men etter tjue år i hjemlandet fikk de lyst til å prøve noe nytt. Litt tilfeldigheter og noen bekjentskaper på Haugalandet førte til at Kurt og kona Laura havnet der. Hun jobber for øvrig nå som rådgiver i ­Nortura Rogaland.

 

– Oppdager vi et problem så venter vi ikke til dagen etter med å løse det, sier driftsleder Kurt Jensen i Nes Purkering.

 

Flere som griser
Med dyra i navet og de som til enhver tid er ute hos de ti satellittbesetningene er det til sammen om lag 1100 purker i Nes purkering. Satellittene ­ligger fra Ølen i nord til Ryfylke og Jæren i sør. 

– Hvordan var situasjonen i navet og ringen da du begynte som driftsleder?

– Det var grei drift i systemet her. ­Grisingsprosenten var kanskje litt lav, og den har vi jobbet for å få opp. Det er flere drektige purker som griser i ringen nå enn det var før. Vi fjerner de purkene som ikke er gode nok, og vi holder god kontakt med satellittene.

Vi har gode satellitter, og godt samspill med dem er avgjørende for å få gode resultater. Vi har hele tiden 3 – 400 rekrutter i ringen slik at vi raskt kan skifte ut dyr som ikke fungerer godt nok. Nå slakter vi ut etter hvert femte kull. Tidligere gjorde vi det etter hvert sjette. Jo yngre besetningen er, jo bedre er purkene til å passe gris­ungene sine ute i satellittene. Og så må de selvfølgelig ha nok spener, sier Jensen.

Slik er ukeplanen
Det er transponderfôring til alle purkene i navet. Og transponderautomatene ble skiftet ut i januar. Om et halvår regner driftslederen med at de ser positiv effekt av det.

– Hovedfokuset vårt er å se etter dyrene. Hvis vi oppdager et problem så venter vi ikke til dagen etter med å løse det. Vi tar tak i tingene med en gang, sier han.

Ei arbeidsuke ser som regel slik ut; mandag, tirsdag og onsdag er det bedekning av purker. Torsdag kjøres de ut til satellittbesetningene, og samme dag kommer det også purker tilbake igjen til navet i Nesveien. ­Fredag er en oppsamlingsdag for å gjøre ting som ikke ble gjort ellers i uka. Hver morgen er Kurt på plass i besetningen i halv seks-sekstida. Da er det rolig og fredelig i det tre mål store grisehuset. Til å hjelpe seg har han også ei jente i halv stilling.