Stikkord

Driftledelse

Avhengig av tollvern

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Uten tollvern ville vi verken hatt svineproduksjon eller foredlingsindustri basert på svinekjøtt i Norge. 

Bedre enn fryktet i 2016

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Agri Nord, Djursland Landboforening og LandboThy er klar med de første regnskapene fra 2016. Generelt er de bedre enn fryktet ved inngangen til 2016, og særlig har dansk smågrisproduksjon gått bedre enn fryktet.

Store økonomiske svingninger

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Vekslende markedssituasjon har gitt store svingninger i lønnsomheten i svinenæringa over tid. De fleste overproduksjoner skyldes ombygginger ved forskriftsendringer som økte konsesjonsgrenser og overgang til løsdrift.

Hva ville vi tjent uten effektivitetsutvikling?

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva ville skjedd dersom svinenæringa ikke hadde effektivisert? Ville svineprodusentene hatt det bedre dersom de fortsatt kunne ha produsert på samme måten som for 20 år siden?

– Valgene gjør du sjøl

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Magnar Fjeldheim har vært igjennom større økonomiske opp- og nedturer enn de fleste. En kraftig konkurs for mange år siden ga ny erkjennelse. Men gjenoppbyggingen av gardsbruket har også bydd på utfordringer.

Fra idé til grisehus

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Bruk god tid på prosessen om du skal satse eller ikke. Å legge vekk prosjektet kan være like riktig som å gå i gang, råder Peder Skåre og Kjetil Olsen i Gilde Vest.