Stikkord

Driftledelse

– Må få bruke egne penger til å selge kjøtt

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Ta til vettet! Hvis det blir altfor mye svinekjøtt må vi kanskje betale flere hundre tusen kroner i omsetningsavgift. Og så skal vi ikke få bruke egne penger til å markedsføre kjøttsalg via Opplysningskontoret?

Norsk fôrforbruk og tilvekst på topp

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingen i verden kan måle seg med den norske slaktegrisens effektivitet. Den er friskest samtidig med at den både vokser raskest og spiser minst. I tillegg mjølker de norske purkene best.

Avhengig av tollvern

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Uten tollvern ville vi verken hatt svineproduksjon eller foredlingsindustri basert på svinekjøtt i Norge. 

Bedre enn fryktet i 2016

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Agri Nord, Djursland Landboforening og LandboThy er klar med de første regnskapene fra 2016. Generelt er de bedre enn fryktet ved inngangen til 2016, og særlig har dansk smågrisproduksjon gått bedre enn fryktet.

Store økonomiske svingninger

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Vekslende markedssituasjon har gitt store svingninger i lønnsomheten i svinenæringa over tid. De fleste overproduksjoner skyldes ombygginger ved forskriftsendringer som økte konsesjonsgrenser og overgang til løsdrift.

Hva ville vi tjent uten effektivitetsutvikling?

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva ville skjedd dersom svinenæringa ikke hadde effektivisert? Ville svineprodusentene hatt det bedre dersom de fortsatt kunne ha produsert på samme måten som for 20 år siden?