Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avhengig av tollvern

Uten tollvern ville vi verken hatt svineproduksjon eller foredlingsindustri basert på svinekjøtt i Norge. 


Avhengig av tollvern

Uten tollvern ville vi verken hatt svineproduksjon eller foredlingsindustri basert på svinekjøtt i Norge. 

Den norske tollbeskyttelsen er helt nødvendig, da det det er langt billigere å produsere svinekjøttet innenfor storindustrialiserte fabrikker med utenlandsk kostnadsnivå.

27,50 kroner per kilo i NorgeI Norsvins kalkyler kostet det i 2015 kr 27,57 å produsere 1 kg med svinekjøtt i Norge. Da har den norske bonden «fått» 230 kr per time i «lønn» der det brukes 28 arbeidstimer per årspurke i kombinert produksjon. Lønnskostnadene blir da kr 3,18 per kg kjøtt. De andre faste kostnadene er bl.a. regnet ut fra kr 154.000 per årpurke i byggekostnader med 20 års avskrivningstid og 4,5 prosent rentekrav. Dette sammen med en del andre faste kostnader beløper seg til kr 6,69 per kg kjøtt. De norske fôrkostnadene utgjør kr 15,10 per kg svinekjøtt for den norske bonden. I virkeligheten er fôrkostnadene ytterligere ca. 2 kroner dyrere, da det det i 2015 ble gitt ca.50 øre per kg fôrkorn i prisnedskrivningstilskudd, betalt av staten. Det er verdt å merke seg at selv med gratis kraftfôr til den norske bonden ville kostnadene i Norge vært større enn i landene vi her sammenligner oss med.

Den koster å produsere svinekjøtt etter den norske modellen. Dette omfatter de særnorske regelverkene (avvenningsalder, kastrering, strø, medisinering, løsdrift, konsesjonsregelverk og krav om større gjødsellager), samt tiltak som sikrer mattrygghet og frihet for zoonoser mm. I tillegg kommer det generelle norske kostnadsnivået Også den øvrige del av verdikjeden, fra slakteri til butikk, har særnorsk struktur og kostnadsnivå og er derfor i skjebnefellesskap med det norske landbruket

Det bør nevnes at også svineproduksjonen i EU er beskyttet. Import av svinekjøtt til EU har en toll tilsvarende ca. kr 4,50 per kg (halv gris). Fra tabellen ser man at dette er nødvendig for å hindre import av svinekjøtt fra Brasil og USA.