Stikkord

Driftledelse

Svineprodusentene er kjent som omstillingsvillige og offensive. Hvorfor opplever vi med jevne mellomrom at investeringslysta er langt større enn hva det norske markedet har behov for?

For å lykkes i svineproduksjonen er det viktig å gjøre riktige ting til rett tid. Trønderne inviterer nå til en dugnad for å utvikle et nytt styringsverktøy for svineprodusentene.

Av og til mister grisene ørenummeret sitt. Dersom det er et individnummer, skal ørenummeret erstattes med samme individnummer.

Det startet med en tanke, og endte med en plan. Men usikkerheten kom snikende, og planen ble glemt. Et år senere startet prosessen opp igjen, og nå ble prosjektet omarbeidet.

Alt for mange purker blir utrangert i ung alder og uplanlagt, viser en undersøkelse i 21 svenske smågrisbesetninger. Unge purker tas ikke ut fordi de produserer dårlig, men på grunn

Nils Christian Halvorsrud i Blaker i Akershus hadde kun to omløp i grisehuset i fjor og 26 avvente per årspurke. Det siste er nesten en dobling fra den gang han