Stikkord

Driftledelse

Norsvin har omsider tatt for seg rotasjonskryssing som rekrutteringsmodell. Konklusjonane er ikkje uventa svært negative, og dei argumentene som er trekt fram mot rotasjonskryssing passer godt med det som har

Forum Gris har hatt fagkongress i Rogaland. Temane spente fra kornpolitikk og marked til fôring, finans og produksjonsplanlegging.

Om du har FTS-binger eller tradisjonelt oppdelt produksjon i avdelinger og slaktegrisbinger avgjør ikke hvor effektivt du jobber i grisehuset. Det viktigste er at du planlegger drifta praktisk og godt

Med dagens kunnskap vil ikke danskene anbefale løsdrift i hele dieperioden, men håpet er at de kommende års forskning skal endre på dette, før lovgivningen krever løsdrift.

Beregninger viser at innkjøp av småpurker, zikkzakkkryssing og egen L-kjerne kommer nokså likt ut økonomisk.Valg av rekrutteringsmodell må derfor tuftes på andre forhold enn økonomi.

Svensk landbruk har vokst inn i en arbeidsgiversituasjon. Som bedriftsleder med ansatte må du arbeide med personalutvikling og eget lederskap. Du må gi fra deg kontroll til medarbeiderne dine. Det