Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Merkeforskriftene: Erstatt med samme individnummer

Av og til mister grisene ørenummeret sitt. Dersom det er et individnummer, skal ørenummeret erstattes med samme individnummer.


Merkeforskriftene: Erstatt med samme individnummer

Av og til mister grisene ørenummeret sitt. Dersom det er et individnummer, skal ørenummeret erstattes med samme individnummer.

 

Det virker som det er litt ulik praksis for erstatning av tapte øremerker. Noen erstatter mistede individnumre med neste ledige individnummer som man har liggende.

– Dette er ikke riktig i forhold til merkeforskriftene. Mattilsynet opplyser at mister ei purke øremerket med individnummeret sitt, skal det erstattes med samme individnummer. Spesielt viktig er dette selvsagt i avlsbesetninger, men også andre besetninger skal være sikre på hvilke purker som er hvilke. Er det behov for å spore opp dyr som er kjøpt fra smittede besetninger, må man vite rett individnummer, sier Sigrun J. Hauge i Animalia Fagsenteret for kjøtt.

Hvis dyret har mistet øremerket sitt bruker du et blankt øremerke og skriver med tusjpenn samme individnummer som tidligere er brukt.

Dersom det er slåsskamper i puljer som gjør at flere purker mister øremerkene samtidig, får man gjøre så godt man kan i å spore opp rett dyr. Er det umulig å finne rett purke, så sett inn nytt individnummer, med ukjent avstamning. Hvis dette skjer i en avlsbesetning kan ikke disse dyrene brukes videre i avl.