Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trønderne vil lage produksjonsmal for svineproduksjon

For å lykkes i svineproduksjonen er det viktig å gjøre riktige ting til rett tid. Trønderne inviterer nå til en dugnad for å utvikle et nytt styringsverktøy for svineprodusentene.


Trønderne vil lage produksjonsmal for svineproduksjon

For å lykkes i svineproduksjonen er det viktig å gjøre riktige ting til rett tid. Trønderne inviterer nå til en dugnad for å utvikle et nytt styringsverktøy for svineprodusentene.

 

Med de besetningsstørrelsene en har i dag er det vanskelig å holde oversikt over alle gjøremål uten å ha et godt noteringssystem. Puljer må styres for å få til god puljedrift, teknisk utstyr skal rutinemessig ettersees og kontrolleres, alle dyr skal ha rett stell, det skal kontrolleres at all spedgris har fått råmelk og jernstarter, ulike dyregrupper skal trappes opp/ ned på fôr, vi bør skaffe oss oversikt over fôrforbruk til ulike dyregrupper osv.

Svineprodusenten har en mengde rutiner som helst skal gjennomføres til rett tid.

– Dersom vi kan få satt alle disse rutinene inn i et system som er lett å gjennomføre og enkelt å holde oversikt over, vil dette være med og hjelpe oss med å lykkes med svineproduksjonen. Og ikke minst; avløser eller andre kan gå inn og drive besetningen uten at rutiner endres, ved eksempelvis ferie eller sykdom, sier Tor Henrik Juule i Nord-Trøndelag. Han og Norsvin Trøndelag ønsker å invitere til en dugnad der en kan skaffe oss en oversikt over hva som finnes av slike systemer hos produsentene. Det finnes helt sikkert mange gode noteringssystemer som brukes rundt om i besetningene i dag.

– Vi vil prøve å sammenfatte den kunnskapen som finnes ute til å utvikle en produksjonsmal som kan brukes for både smågris-, slaktegris-, og kombinertprodusenter. Vi vil gjerne prøve å presentere resultatet av dette arbeidet på Gris i 2007 som arrangeres i Trondheim 16. og 17. november, sier Karl Fredrik Okkenhaug i Norsvin Trøndelag.

Han håper derfor at så mange som mulig kan sende fylkeslaget oversikt over sine noteringssystemer. Ta gjerne kontakt med Tor Henrik Jule på telefon 915 27 708 eller e-post: thjule@frisurf.no Adresse er Tor Henrik Jule, Naust, 7710 Sparbu.