Stikkord

Driftledelse

Konsentrerer seg om kjernevirksomheten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi skal være gode på det vi driver med. Målet er helt klart å levere fulle puljer med drektige purker til avtalt tid. Så stoler vi hundre prosent på at våre leverandører er best på det de skal drive med, sier Hans-Ove Kirkeby.

Satellitt som AS

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I Sverige er aksjeselskapsformen i landbruk vanlig av skatteårsaker, men også fordi investeringene begynner å bli store.    

Liker faste rutiner og fast rådgiver

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg synes det er en fordel å ha samme rådgiveren over en lengre periode. Han vet hva som har skjedd her før, og vi har ikke greid å tappe ham tom ennå, sier Bjørn Borgen.  

Nye KSL-krav for gris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Har du fått med deg at det nå stilles nye krav til smitteforebygging for deg som svineprodusent i KSL-standarden?

Lav grisingsprosent?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Høye driftskostnader i svineproduksjon krever til enhver tid fulle fødebinger. Dette setter krav til purkene, men også til deg som produsent. Ikke alle bedekninger resulterer i drektighet og grising.

Ville gjort det samme i dag

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I Sverige finnes varmegjenvinning fra gjødselrenner i nesten alle nye grisehus. I Norge legger mange til rette for å utnytte denne ressursen, men ikke alle.