Stikkord

Kjøttindustri

De to beste på slaktegris i Norge er fra Nesna i Nordland. De får gris fra samme smågrisprodusent, og har begge vært stabile i toppen av Ingris. Men strategien er

I Norturas enorme Tønsberg-anlegg skjæres det i dag rundt 20.000 tonn gris. I juli åpnes den nye skjærelinja og årlig skjærevolum tredobles.

Trygve A.T. Gundersen (50) på Grefstad Gård i Grimstad driver med SPF-slaktegris i full konsesjon og er opptatt av optimalisering av fôrkurvene. Han har noen teorier.

En ny undersøkelse viser stor forskjell mellom norske ­grisebønder og norske storfebønder i synet på slakteriene utenfor samvirket.

Nortura har samlet all svineslakting på Østlandet i Tønsberg. Der slaktes 240 gris i timen. Nå tas det vare på en mye større andel biprodukter. Fra tynntarmen kan slakteriet i

Slakter Abrahamsen startet opp i Drøbak i 1879. Neste generasjon tok med seg bedriften til Larvik. Siden har Abrahamsen mottatt en rekke lokale og nasjonale priser. I NM ble det