Stikkord

Kjøttindustri

– Større volum på færre steder

Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

– Slakting må fortsatt skje flere steder av transport- og dyrevelferdsmessige grunner. Men det er besluttet at skjæring av storfe skal skje på tre i stedet for åtte skjærehaller, og for gris utredes det nå om all skjæring skal foregå ett sted. 

Ny konsernsjef i Fatland

Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

I en melding fra Fatland sier konsernets styreleder Svein Fatland at han er svært tilfreds med ansettelsen. Med Hundseid på toppen får selskapet en person som både kjenner Fatland fra innsiden, men også en leder med sterke bånd til produsentene.

Furuseth og Jens Eide best i koronaår

Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

Generelt gjør slakteriene det brukbart i Koronaåret 2020, til tross for økte kostnader. Unntaket er Midt-Norge slakteri samt Horn slakteri. Aller best gjør Furuseth og Jens Eide det.

Lyset gikk for mange foredlingsbedrifter

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

– Det var som om lysbryteren ble skrudd av i mars. I årets tre første måneder bygger vi opp varelageret til sommersalget som er viktig for oss, og ­plutselig stoppet alt opp. Varelagrene bulte, sier Guro Espeland.

– De som har varekanal vokser

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 12.06.2020

– Det ble stengte dører og ­bråstopp for en del av KLFs bedrifter i midten av mars. ­Andre måtte oppskalere og opplevde salg som på lille julaften. Forskjellen var om du hadde åpne varekanaler eller ikke.

– Vi har vist at det er bruk for oss

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 12.06.2020

– Vi har klart å holde varestrømmen oppe og produksjonen i gang. Vi klarte å vri produksjonen over mot dagligvaremarkedet når storhusholdning brøt sammen. Vi fikk også vist at det er bruk for oss.