Stikkord

Kjøttindustri

I mars ble det nye superkjølingsanlegget til 25 millioner kroner tatt i bruk ved Nortura sitt anlegg i Steinkjer.

Hva skal kjøttprodusentene i Swedish Meats gjøre med aksjene sine i HK-Scan ? Må de starte opp igjen helt fra grunnen av, og danne nye innkjøpsforeninger som så selger grisene

– Kjøttindustrien satser hundrevis av millioner i tro på trønderbøndene. Vi håper svineprodusentene svarer med å satse. Trønderjordbruket har alle forutsetninger for å lykkes, mener Ståle Gausen.

Nortura Forus skjerper rutinene for avlivning av gris etter at fabrikken mottok et vedtak fra Mattilsynet 5. februar.

Mindre storfe og sau, mer gris, hard konkurranse. Alle slakteriene går i pluss, men Furuseth og Prima gjorde det best i 2007.