Stikkord

Kjøttindustri

Samling om Trondheim og Namsos

Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura utreder om det er lønnsomt å utvide Nortura Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe, samt bygge om Namsos-fabrikken til et kyllingslakteri.

Markedsordningene for kjøtt og egg under lupen

Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Nå skal markedsordningene for kjøtt og egg under lupen med tanke på endringer i jordbruksavtalen 1. juli neste år. Første nestleder Eli Reistad og næringspolitisk sjef Per Harald Agerup blir bondelagsrepresentanter i arbeidsgruppa.

Venter litt løft i kjøttprosenten

Publisert: 22.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

228 griser er med i et prosjekt med tomografering og nedskjæring. Dette skal danne grunnlag for oppgradering av ligning og beregning av kjøttprosenten. 

Nortura overtar Spis Grilstads fabrikk i Malvik

Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Spis Grilstad og Nortura går sammen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag. Nortura overtar og ferdigstiller Malvik-fabrikken for et større volum, og skal i tillegg leieslakte for Spis Grilstad.

Kjøttprosentlikningen skal oppdateres i 2013

Publisert: 08.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Disseksjon er på vei ut, og computertomografi (CT) er løsningen når nye metoder for oppdatering av kjøttprosentlikningene skal gjøres i 2013. Ved skivemessig CT-fotografering blir det tatt 140 tverrsnittbilder per gris.

Purkering nr 14 på Eidsvoll

Publisert: 06.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Purkene har akkurat flyttet inn hos nye Bjørke purkering på Eidsvoll. Ringen er nr 14 i Norge og sikrer en stor andel av tilførslene til slakteriet Furuseth.