Stikkord

Kjøttindustri

Kjøttprosenten øker ikke lenger i Norge. Vi ligger lavest i Skandinavia på kjøttprosent,  sammenlikningene er kompliserte. Både vekter, målemetode, fôring, raser, avl og sykdom  har betydning for kjøttprosenten. 

Nortura utreder om det er lønnsomt å utvide Nortura Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe, samt bygge om Namsos-fabrikken til et kyllingslakteri.

Nå skal markedsordningene for kjøtt og egg under lupen med tanke på endringer i jordbruksavtalen 1. juli neste år. Første nestleder Eli Reistad og næringspolitisk sjef Per Harald Agerup blir

228 griser er med i et prosjekt med tomografering og nedskjæring. Dette skal danne grunnlag for oppgradering av ligning og beregning av kjøttprosenten. 

Spis Grilstad og Nortura går sammen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag. Nortura overtar og ferdigstiller Malvik-fabrikken for et større volum, og skal i tillegg leieslakte for Spis Grilstad.

Disseksjon er på vei ut, og computertomografi (CT) er løsningen når nye metoder for oppdatering av kjøttprosentlikningene skal gjøres i 2013. Ved skivemessig CT-fotografering blir det tatt 140 tverrsnittbilder per