Stikkord

Kjøttindustri

– Kjedemakten utfordres ikke

Publisert: 03.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) savner sterkere industrirepresentasjon i utvalget som skal vurdere kjedemakten i Norge.  

Furuseth og Midt-Norge Slakteri best

Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Furuseth gjør det best i slakteri- Norge. Midt- Norge Slakteri har forbedret seg mest. Nortura sliter mer, men alle har plussresultat.

Norturasjef legger kortene på bordet

Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Det blåser i Nortura akkurat nå. Konsernet tjente ikke penger i 2008. Men starten på 2009 er heller ikke bekymringsfri. Salget er betydelig lavere enn forutsatt.

Mørekjøtt legges ned

Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

 

Leiv Vidar reduserer

Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

 

Færre ansatte, færre anlegg og færre produkter

Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura har ambisjon om å redusere 300 av 820 årsverk innen personal, økonomi, IKT, driftstøtte, markedsadministrasjon, samfunnskontakt og medlemsarbeid.