Stikkord

Kjøttindustri

Sterk effektivisering, færre aktører, mer foredling, tettere bånd mot både bonde og matvarekjeder, kamp om svinebonden, samt utenlandsk kapital inn i bransjen. Slik spår bransjefolk at slakteri-Norge ser ut i

I mars ble det nye superkjølingsanlegget til 25 millioner kroner tatt i bruk ved Nortura sitt anlegg i Steinkjer.

Hva skal kjøttprodusentene i Swedish Meats gjøre med aksjene sine i HK-Scan ? Må de starte opp igjen helt fra grunnen av, og danne nye innkjøpsforeninger som så selger grisene

– Kjøttindustrien satser hundrevis av millioner i tro på trønderbøndene. Vi håper svineprodusentene svarer med å satse. Trønderjordbruket har alle forutsetninger for å lykkes, mener Ståle Gausen.

Nortura Forus skjerper rutinene for avlivning av gris etter at fabrikken mottok et vedtak fra Mattilsynet 5. februar.