Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre aktører i kjøttbransjen


Færre aktører i kjøttbransjen

 

I dag er det om lag 20 store, ledende bedrifter i europeisk kjøttbransje. I løpet av de neste fem til ti åra vil dette skrumpe til fem til sju aktører. Det tror direktør Uwe Tillmann i det nederlandske kjøttkonsernet Vion, hvor for øvrig det nederlanske bondelaget holder aksjemajoriteten. Vion er selv et av de førende i kjøttbransjen, med cirka 40 slakterier i Nederland og Tyskland. Dagligvarehandelen skriver at marginene i den europeiske kjøttbransjen er dårlige. Bransjen sliter også med svakt omdømme etter at flere skandaler er avdekket de siste årene. Kriminelle krefter har infiltrert bransjen og sendt ut produkter som har lagd store matskandaler.