Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Svinebonden er attraktiv

Furuseth og Prima økte svineslakting mest i 2006. Prima har best resultat, og i mai står nytt slakteri klart i Rogaland.


– Svinebonden er attraktiv

Furuseth og Prima økte svineslakting mest i 2006. Prima har best resultat, og i mai står nytt slakteri klart i Rogaland.

 

2006 ble et tøft år der slakteriene kjempet om bondens svinekjøtt. Det synes på bransjens marginer, mens svinebonden får relativt sett mer i lommeboka enn tidligere. Både Nortura og Fatland tapte litt markedsandel, men økte likevel slaktemengden av gris noe. Konkurrentene Furuseth, Prima og Midt Norsk Slakteri økte derimot tilførslene av gris betydelig regnet i prosent. Og slakte- og skjærebedriften Prima har det klart beste økonomiske resultatet.

– Resultatet blir bedre enn i fjor, men endelig tall er ikke klare, sier administrerende direktør Are Verås i Prima. Større volum berger lønnsomheten. Bunnlinjen til de andre aktørene preges av trangere marginer på svineslakting. De har blitt veldig lave, sier både daglig leder Thor M. Furuseth hos Furuseth og konsernsjef Leif Malvin Knutsen i Fatland. Også Nortura har strukket seg veldig langt i etterbetalinger i forhold til resultat.

– Svinebonden er veldig attraktiv. Det vil fortsatt bli lave marginer framover, og særlig på svineslakt, spår adm. direktør Ståle Gausen i Midt Norsk Slakteri, som har et mindre minusresultat som eneste aktør. Fatlands tall er ikke klare. Fatland er sikre på å få et plussresultat, men det blir mindre enn i fjor, opplyser Knutsen, antakelig et resultat før skatt på 5 – 25 millioner. Norturas resultat er heller ikke spesielt bra. E. coli-saken har kostet. Men i 2007 finnes mulighet for å ta ut fusjonsgevinster

 

To nye slakterier

På Jæren åpner Prima sitt nye slakteri i disse dager. Dermed kan slakting og skjæring skje samme sted, og kapasiteten øker. Målet er å doble griseslaktingen, sier Verås.

Neste høst kommer også nytt slakteri i Malvik ved Trondheim, der fusjonspartnerne Midt Norsk Slakteri, Eidsmo Dullum, Grillstad og Spis flytter inn. Bedriften vil trolig hete Spis Midt Norge. Den vil, i likhet med Prima, doble slaktekapasiteten i forhold til dagens nivå. I tillegg vil skjæring pluss noe foredling skje på anlegget.

 

 

Gris tonn

Total tonn

Endr. fra 05

Omset. mill. kr

Resultat før skatt mill. kr

Resultat per kg kjøtt, kr

Nortura

81500

164600

 

14900

244,2*

1,18

Fatland

16800

28600

+1%

1850

5-25?

Ca 0,20-0,90

Furuseth

7500

11000

+16%

500

10,7

0,97

Prima

4100

5600

+9%

440

>14

Ca 3,00?

Midt Norsk

3800

7300

+7%

290

-0,2

-0,03

 

* Tallene fra Nortura er før etterbetaling på 156 mill. E.coli saken har kostet Nortura ca 97 mill. kr. Slaktetallene fra Nortura er uten Prior og hvitt kjøtt. Salg og slakt av hvitt kjøtt økte ca. 10 % i 2006. Nortura har økt griseslaktinga noe siste år, men totalt slakter selskapet omtrent det samme av rødt kjøtt som året før.

Resultat før skatt, og særlig resultat per kg slakt, er tall som ikke kan sammenliknes direkte fordi det er veldig ulik kjøttforedlingsgrad i slakteriene. Prima skjærer for eksempel over 50 % mer kjøtt enn de slakter, mens andre skjærer nesten ingenting. Det er også ulik grad av annen virksomhet bak tallene.