Stikkord

Kjøttindustri

Purkene har akkurat flyttet inn hos nye Bjørke purkering på Eidsvoll. Ringen er nr 14 i Norge og sikrer en stor andel av tilførslene til slakteriet Furuseth.

Ingress…på liksom

Europeisk kjøttindustri ønsker seg fornuftig merking av alt kjøtt. EUs nye merkeforskifter bringer oss et godt stykke på vei, men ikke helt i mål. For pølser, pålegg og kjøttkaker kreves

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og