Stikkord

Kjøttindustri

– Kjøttindustrien satser hundrevis av millioner i tro på trønderbøndene. Vi håper svineprodusentene svarer med å satse. Trønderjordbruket har alle forutsetninger for å lykkes, mener Ståle Gausen.

Nortura Forus skjerper rutinene for avlivning av gris etter at fabrikken mottok et vedtak fra Mattilsynet 5. februar.

Mindre storfe og sau, mer gris, hard konkurranse. Alle slakteriene går i pluss, men Furuseth og Prima gjorde det best i 2007.

Finske HK Scan ble virkelig kjent for oss nordmenn gjennom oppkjøpet av Swedish Meats’ slakterivirksomhet i fjor. Selskapets administrerende direktør, Kai Seikku, sier til Svin at børsnoteringen la grunnlaget for

Et topp moderne slakteri- og skjæreanlegg ble åpnet av Nortura i Bjerka i Nordland i slutten av mai. Anlegget har kostet vel 200 millioner kroner. Det er på 10 000