Stikkord

Kjøttindustri

Høy kvalitet og lokal tilhørighet. Det måtte til for å løfte den lille kjøttbedriften i Lillesand over kneika da supermarkedene kom på slutten av 70-tallet og feide lokale bakere og

Fatland ønsker å imøtegå det som er referert på side 8 i siste Svin, angående en sak mellom Landbruksdirektoratet og svineprodusent Ove Henrik Mørk Eek.

Dagligvarekjedenes makt i England er stor. Men i 2013 ble det i lovs form slått fast at landet oppretter en egen Ombudsmann for å holde kjedene i øra på vegne

Men de store kjedene taper nå terreng til lavpriskjeder som Aldi og Lidl. Det er disse såkalte «hard discount»-butikkene som vinner terreng i England nå. Og online-shopping eksploderer.

Hva som skjer med markedsordningen blir et av de store spørsmål det neste året. For svinebonden kan resultatet bety stor forandring.  

Norturas driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner i fjor mot 403 millioner kroner året før. Men omsetningen steg, og endte på 20,6 milliarder kroner. Norferskavtalen med Norgesgruppen har blitt