Stikkord

Kjøttindustri

Grensene mellom samvirke og private viskes mer og mer ut

Publisert: 18.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Strammere tider i svensk svineproduksjon får også industrimessige konsekvenser. Både i nord og i sør er det nå tegn til at grensene mellom privateide og samvirkeorganiserte slakterier blir mer og mer uklare.

Kyllingmarkedet er på offensiven

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kyllingmarkedet er fortsatt i vekst, totalt sett. Men også kvalitetsmessig skjer det ting med kyllingen. Prior har nå sikret seg Spesialitetgodkjenning av Matmerk for Livéchekyllinger. Dette er kyllinger som får leve lengre og bedre enn sine artsfrender.

Ny prognose for 2006

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året.

Grisen stadig viktigere for Fatland

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Grisen har blitt stadig viktigere i Fatlands virksomhet. I fjor slaktet det private kjøttkonsernet 15 500 tonn griser av en total slaktemengde på 26 900 tonn. Det betyr at grisen står for seks av ti slaktekilo.

Kjøttindustrien har økt bruttomarginene

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Slakting, skjæring og foredling av svin- og storfekjøtt koster mer enn tidligere. Bøndene får mindre utbetalt, mens handelen har litt mindre marginer.

Slaktevektene ned, men ikke hos Prima

Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Alle slakteriene unntatt Prima har nedgang i slaktevekt. Vektene på svineslakt er ned 3,5 kilo så langt i år. Det er noe under planen på fire kilo.