Stikkord

Kjøttindustri

Kjøttkonsernene Fatland og Grilstad styrker sin konkurransekraft gjennom å etablere et felles eid selskap for nedskjæring av gris og lam i Oslo, og slakterisamarbeid i Trøndelag.

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og

Prima Jæren A/S er lillebroren blant slakteriene på Jæren, men snart settes første spadetak for bygging av nytt moderne slakteri. Det skjer i Kviamarka ved riksvei 44 i Hå kommune.

Det ble satt nye rekorder i grise-Norge i fjor. For første gang ble det slaktet mer enn 1,5 millioner griser. Totalproduksjonen har dermed passert 116 millioner kilo.