Stikkord

Kjøttindustri

Fatland og Mørk Eek

Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Fatland ønsker å imøtegå det som er referert på side 8 i siste Svin, angående en sak mellom Landbruksdirektoratet og svineprodusent Ove Henrik Mørk Eek.

Ombudsmann skal holde kjedene i øra

Publisert: 10.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Dagligvarekjedenes makt i England er stor. Men i 2013 ble det i lovs form slått fast at landet oppretter en egen Ombudsmann for å holde kjedene i øra på vegne av forbrukerne.

De store kjedene taper

Publisert: 10.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Men de store kjedene taper nå terreng til lavpriskjeder som Aldi og Lidl. Det er disse såkalte «hard discount»-butikkene som vinner terreng i England nå. Og online-shopping eksploderer.

Markedsordningen i spill

Publisert: 02.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Hva som skjer med markedsordningen blir et av de store spørsmål det neste året. For svinebonden kan resultatet bety stor forandring.  

Norferskavtalen et tapssluk

Publisert: 19.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norturas driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner i fjor mot 403 millioner kroner året før. Men omsetningen steg, og endte på 20,6 milliarder kroner. Norferskavtalen med Norgesgruppen har blitt et tapssluk.

Ny kjøttprosentberegning på gris

Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Klassifiseringsutvalget har vedtatt en oppdatert likning for beregning av kjøttprosent på griseslakt. Den nye likningen vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper, men endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt. Ny likning ble gjort gjeldende fra 6. januar i år.