Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Solid resultat og godt Gilde-salg


Solid resultat og godt Gilde-salg

 

Etter to tertialer har Gildekonsernet et overskudd på 238 millioner kroner i 2. tertial. Det gode resultatet skyldes at driften i perioden er tilbake på fjorårsnivå, men også at det er realisert gevinster ved salg av eiendom med 155 millioner kroner. Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 148 millioner kroner etter at regnskapet er belastet med 91,5 millioner kroner i direkte registrerte kostnader knyttet til E.coli-saken.

– Etter den tøffeste våren i Gildes historie, er det godt å kunne levere et slikt resultat. Salget av Gilde-produkter har en vekst på 3 % hittil i år. Kjøttdeigen som urettmessig ble mistenkt som E.coli-kilde og fikk en alvorlig salgsknekk, har nå 6 % høyere salgsvolum enn på samme tidspunkt i fjor. Våre medarbeidere har virkelig stått på, sier konsernsjef Axel Krogvig. Resultatet så langt i 2006 bekrefter at den underliggende driften utvikler seg bra.

– Styret i Gilde Norsk Kjøtt har derfor besluttet å korrigere råvarepris med 60 mill. kroner i form av a-kontoetterbetaling med 85 øre per kilo for slakt levert 1. halvår 2006, sier styreleder Harald Mork i sin kommentar til det fremlagte tertialregnskapet.