Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Nye slakteri på Jæren

Prima Jæren A/S er lillebroren blant slakteriene på Jæren, men snart settes første spadetak for bygging av nytt moderne slakteri. Det skjer i Kviamarka ved riksvei 44 i Hå kommune.


– Nye slakteri på Jæren

Prima Jæren A/S er lillebroren blant slakteriene på Jæren, men snart settes første spadetak for bygging av nytt moderne slakteri. Det skjer i Kviamarka ved riksvei 44 i Hå kommune.

 

– Det blir et anlegg på 6000 kvadratmeter, hvor vi planlegger å slakte 6000 tonn, forteller direktør Are Verås. I fjor slaktet Prima 4000 tonn, hvorav 32 000 griser.Grisen er klart viktigst som dyreslag og en bærebjelke for slakteriet. Prima har et eget selskap som tar seg av nedskjæring.

 

NISJEPREG

– Vi satser nisjepreget, altså på kunder som er villige til å betale litt ekstra for noe mer. Våre kunder er foredlingsbedrifter som satser på storkjøkken, restaurant og spesialforretninger, forklarer Verås og nevner navn som Espeland, Leif Vidar, Holmen, Toma og A. Idsøe.

Lønnsomheten i selskapet har vært god, og Prima har heller ikke hatt problemer med avsetning i den overskuddssituasjonen vi har vært igjennom i svinekjøttmarkedet.

– Vi satser på en noe tyngre gris enn standarden i markedet. En del har ikke likt at vi ikke følger Gildes slaktevekter i en overskuddssituasjon, men det er vanskelig når høy vekt er en del av konseptet vårt, forklarer Verås.

 

NYTT KVALITETSKONSEPT

Nå skal konseptet videreutvikles enda mer.

– 10 svineprodusenter er med i et prosjekt der eget svinefôr med hemmelig resept og maksimum inntransporttid på én time er en del av konseptet, forteller Verås. Grisen skal slaktes med vekter fra 86 til 95 kilo på egen spesiallagd slaktelinje. Bonden får en betydelig merpris per kilo kjøtt, men fôret vil trolig også koste litt mer.

– Planen er at en fjerdedel av svineslaktene skal ha denne ekstra kvaliteten. For produsenten skal dette være en mulighet å strekke seg etter, forklarer Verås, som tenker seg en egen sertifisering av bønder som blir slike leverandører. I markedet tror han dette kan gjøre grisen mer attraktiv på for eksempel restauranter.

 

BORTE FRA MENYEN

– I dag er gris nesten fraværende på menykartene. Vi har jobbet med gastronomisk institutt i to år. De mener at en slik gris som vi snakker om her vil egne seg for restauranter.

– Frykter ikke Prima konkurransen fra enda et nytt slakteri på Jæren?

– Vårt mål er å være best på totaløkonomi for bonden. Et nytt slakteri gjør bare at vi skjerper oss enda mer. Men marginene i slakting er ikke så store som mange later til å tro, sier Verås. Han tror at enda et nytt slakteri på Jæren, hvis det blir noe av, vil merke at det ikke er enkelt å verve nye leverandører.

 

Prima Jæren A/S

Prima Jæren A/S er et selskap med både foredling (Prima Jæren Kjøtt) og slakt (Prima Jæren Slakt). Anbjørn Øglend er hovedeier. Virksomheten startet i 1993. Egen slakting startet i 1997, men dette fikk et løft da Nærbø Slakteri ble kjøpt i 2000. Selskapets styreleder er spesialist på merkevarebygning. Han heter Bent Fuglesang, og er tidligere leder av Orkla Foods. Nytt anlegg får både slakting og skjæring. På sikt er intensjonen at alle selskapets 45 ansatte skal samles under et tak.

 

Jærslakt A/S blir ny aktør

Det kan bli enda et nytt slakteri på Jæren. I tillegg til Gilde, Fatland og Prima satser en ny gruppering gjennom selskapet Jærslakt A/S.

 Bak gruppen står Spis AS, Vika Industrier og Reiten-gruppen (har ingenting med Rema-Reitan å gjøre).

– Vi ønsker å bygge et anlegg på 6200 m2 i en av de store husdyrkommunen på Jæren, sier prosjektleder Leif Stråtveit, tidligere direktør i Kavli og Gilde (Vestfold/ Buskerud slakteri). Jærslakt har vurdert flere aktuelle tomter, og har trolig allerede sikret seg sted for plassering av slakteri.

– Vi er i sluttfasen av prosjekteringen. Foreløpig tyder alt på at det blir bygging av nytt slakteri neste år, opplyser Stråtveit. En forutsetning er at det får kontrakter om leveranser på minst 3000 tonn, hvorav cirka 2000 tonn er svinekjøtt. Men det bør ikke bli vanskelig, i følge Stråtveit.

– Det er flere årsaker til at vi vil bygge slakteri. Marginene hos slakteriene er høye, hvilket undersøkelsen fra NILF (se Svin 7/05 og 8/05) viser. Det er også strategisk viktig for Spis å ha eget slakteri når en har foredling. Dessuten vil sporbarhet på kjøttet være en satsing, forklarer Stråtveit. Det siste blir lettere med eget slakteri. Her vil det investeres i ny teknologi som gjør det enkelt å spore hvert enkelt kjøttstykke tilbake til bonde/ leverandør. Når det først skal bygges slakteri, ligger dessuten Jæren mest strategisk til med korte avstander til der slakt skal hentes.

 

– VI BLIR MER SKJERPET  

Spis AS er en av Gilde Norsk Kjøtts største kunder i dag, men nå blir kanskje storkunden en skarp konkurrent til Gilde om førstehåndsutbudet. – Vi registrerer det som skjer på Jæren, sier administrerende direktør Axel Krogvig i Gilde Norsk Kjøtt. Han tror at satsingen til Spis gjør Gilde Norsk Kjøtt blir enda mer skjerpet i konkurransen som leverandørene.

– På kort sikt vil bonden på Jæren ha fordeler av flere aktører. På lang sikt vil både de og kjøttprodusentene i hele Norge tape hvis dette blir noe av. Kapasiteten på slakting både på Jæren og i Norge er allerede for stor i dag. Og enda større kapasitet betyr høyere kostnader, sier Krogvig.