Publisert: 25.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Varmesalg gir økte inntekter

Positive driftsresultater, reduserte klimagassutslipp og et støttenivå langt under grønne sertifikater er viktige resultater fra en undersøkelse av anlegg for salg av varme hos bønder og skogeiere.


Varmesalg gir økte inntekter

Positive driftsresultater, reduserte klimagassutslipp og et støttenivå langt under grønne sertifikater er viktige resultater fra en undersøkelse av anlegg for salg av varme hos bønder og skogeiere.

Det er Innovasjon Norge som har fått gjennomført undersøkelsen.

– Det er gledelig at den langsiktige satsingen på bruk av bioenergi bærer frukter, og at salg av varme gir en ekstra inntekt i tillegg til ordinær landbruksinntekt, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Et av hovedpunktene for undersøkelsen har vært å sammenligne planlagt mengde varme mot hvor mye som blir produsert. Beregningen viser en varmeproduksjon på 47,2 GWh, noe som er 13,2 prosent høyere enn planlagt.

Undersøkelsen er med på å dokumentere at departementets mål med bioenergisatsingen har gitt resultater i form av økt verdiskaping for bonden og reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket og andre sektorer lokalt, sier statsråden. .

Effektundersøkelsen er gjennomført av Innovasjon Norge og den har kartlagt varmeproduksjon, hvordan varmesalg foregår, økonomiske resultater, brensel og anleggsutforming.