Stikkord

Næringspolitikk

Slik ble resultatet for grisen

Publisert: 13.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Uravstemningen viste at et stort flertall av bondelagets medlemmer svarte «Ja» til årets jordbruksavtale. Norsvins styre anbefalte som kjent svineprodusentene å stemme nei, men understrekte også at de selv måtte stå fritt.

– Historielaust å fjerne målprisane

Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Leiaren i Omsetningsrådet, Ottar Befring, åtvarer mot fjerning av målprisane, sjølv om dei vert sett på som eit hinder for at bonden kan få auka inntektene sine.

Stadig nye utfordringer!

Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Grisen har stor betydning

Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

I 2011var hele 40,7 prosent av alt slakt her i landet svinekjøtt. Svinekjøttet gir store ringvirkninger og er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Grisens store volum gir stor verdiskapning i hele verdikjeden.

– Selvskudd fra staten

Publisert: 11.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

– Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er et alvorlig selvskudd for regjeringens troverdighet og tillit, mener Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes.

– Et skambud

Publisert: 11.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

– Et skambud. Dette er kommentaren til statens tilbud i jordbruksforhandlingene fra Norsvins styreleder Willy Finnbakk.