Stikkord

Næringspolitikk

Økende matpriser på verdensmarkedet til tross. WTO setter klare begrensninger for hvor mye norsk kjøttpris kan øke.

Grensehandelen av kjøtt, særlig fjørfe- og svinekjøtt, er betydelig. Norge taper milliarder av kroner på grensehandelen, og 15-20 prosent av det norske forbruket av svinekjøtt kan ha svensk eller annet

Det er godt samspill mellom kraftfôr- og grovfôrbaserte produksjoner på Sørlandet. Grisen styrker økonomien på melkebrukene. I Marnardal investeres det for i alt 15,7 millioner i gris.

– Vi må tørre å tenke nytt og vise vilje til endringer, sjøl om WTO-avtalen kan virke som ei tvangstrøye. Det må finnes muligheter til økte prisuttak, sa styreleder Kristin

– Mangel på gris gir mangel på gris. Jeg er glad for at vi unngikk nedgang i målprisen i fjor. Pris er alltid det viktigste for grisen, sa Rogalands Geir

Det er ingen stor uenighet mellom samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag foran vårens jordbruksforhandlinger. Alle er enige om at det trengs et forhandlingsresultat som er vesentlig bedre enn i fjor på