Stikkord

Næringspolitikk

– Flere av oss jobber nå i beste fall gratis. Svineprodusentene har blitt skviset fra begge sider, og jordbruksoppgjør i fjor ga oss bare økte kostnader. Men jeg tror at

– En kan ikke plukke fritt fra ulike politiske systemer som om det var en buffet. Da fjerner vi raskt legitimiteten til hele landbruket. Jeg opplever at svineprodusentene står samlet

Gulating lagmannsrett har frifunnet en svineprodusent i Rogaland i en konsesjonsstrid med staten. Lagretten opphevet dommen i Jæren tingrett som ga staten medhold i kravet om standarderstatning for overskridelse av

Mørk Engebretsen Invest AS mottar prisnedskrivningstilskudd på korn når selskapet produserer kraftfôr. Men selv vil Henrik Mørk Eek helst kaste hele korn- og kraftfôrpolitikken på skraphaugen.

– Jeg kjenner ikke Sylvi Listhaug. Men det er positivt med nye tanker i landbrukspolitikken. Det trenger landbruket. Det er tragisk med så mye uklart regelverk, og jeg håper hun

– Det er rom for å redusere import- og tollvernet. Det vil gavne norske forbrukere og norsk matindustri, og det vil øke handelen med landbruksvarer.