Stikkord

Norden

Valget har falt på svensk hampshire. De private slakteriene synes å ha bestemt seg for å gå for denne grisen som farrase til sine norske produsenter av svinekjøtt.

Forbud mot kastrering trenger ikke nødvendigvis resultere i bedre dyrevelferd for grisene. En studie ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tyder faktisk på det motsatte. Stress, uro og aggressivitet øker uten kastrering.

Svineproduksjonen tillater ikke middelmådige resultater hvis en skal overleve. Derfor må produsenten hele tiden ligge i forkant og vite hvilke delelementer av produksjonen som påvirker det økonomiske resultatet.

– Det er tøft å være svensk svineprodusent i EU. Det har ikke vært noen höjdare, mener Johan Andersson. Han har blant annet ansvar for innkjøp av gris i det

Ludvik Nilsson (33) er en ung svensk svineprodusent som har satset skikkelig. Han bygde nytt i 2003 med plass til vel 500 purker, og har investert 16,5 millioner svenske kroner.

Danskene produserer årlig 24 millioner slaktegris eller 1,9 milliarder tonn svinekjøtt. Av dette eksporteres 1,7 milliarder tonn. Klarer danskene å opprettholde eller øke dette kvantumet og samtidig sikre danske bønder