Stikkord

Norden

Fôrprisen har økt uten at prisen på slakt har fulgt etter. I øyeblikket er det derfor ingen som tjener penger i dansk svineproduksjon. En del slaktegrisprodusenter har valgt å la

Til og med de flinkeste produsentene taper nå penger. Svensk svineproduksjon er inne i sin verste krise noensinne, slår Lantbrukets Affärstidning fast på første side.

Øresår hos smågris kan være problematisk i mange besetninger, og i noen tilfeller kan alvorlige grader av øresår føre til blodforgiftning og leddbetennelse hos smågrisen.

I Danmark har de testet ut en ny form for insemineringsteknikk, såkalt dyp inseminering, som de håper vil være med på å redusere antall sædceller per insemineringsdose.