Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018

Stikkord:

Danmark

Flere smågriser og økt smågrisdødelighet

Den danske produktivitets­økningen viste en framgang på 1,1 avvente griser per årspurke for 2017. Men smågrisdøde­ligheten økte også med 0,4 prosent.


Bilde: Det blir stadig flere avvente smågriser i Danmark. Bildet er hentet fra en større dansk smågrisprodusent. Men smågrisdødeligheten øker også. [Foto: Tore Mælumsæter]

Også produktivitetsøkningen for slaktegris ble bedret med 5,9 prosent, ifølge tall fra den danske effektivitetskontrollen.

Bak tallene ligger det innsamlete tall fra produsenter som bruker Agrosoft eller Cloudfarms. Produsentene har akseptert å dele sine produktivitetsrapporter, som er levert direkte fra disse to programmene, eller samlet inn via lokale rådgivningssentre, samt med hjelp av Danish Crown Eierservice. 535 purkebesetninger med til sammen 423 000 årspurker, 532 smågrisbesetninger med til sammen 12,5 millioner produserte smågriser og 628 slaktegrisbesetninger med 4,6 millioner produserte slaktegriser ligger bak tallene. Dette var en anelse færre besetninger og dyr enn landsgjennomsnittet for 2016, rapporterer Seges. 

Purkebesetningene avvente i gjennomsnitt 33,3 griser per årspurke, altså en framgang på 1,1 griser i forhold til 2016. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse var 792 årspurker, og den totale smågrisdødeligheten var 21,7 prosent, en stigning på 0,4 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Referansen for daglig tilvekst var 453 gram, og smågrisdødeligheten var som året før på 3,1 prosent. Den daglig referansetilveksten for slaktegrisprodusentene var 961 gram, en stigning på 21 gram fra året før, og fôrutnyttingen var stabil med 2,66 FEsv per kilo tilvekst.

Én gris mer i Sverige

Svenske purker fikk nesten én gris til per år i 2017 enn året før. Det viser statistikk fra Winpig og Pigwin purker.

Grisföretagaren skriver at utviklingen er på rett vei, ifølge Gård & Djurhälsan.

Gjennomsnittsberegningene for smågrisproduksjonen baserer seg på resultater fra 141 besetninger med 61 643 purker. 

Gjennomsnittstallet for antall produserte smågriser gikk altså i fjor opp fra 25,8 til 26,7. En av grunnene til det er at antallet levendefødte smågriser per kull har økt fra 14,0 til 14,3. I tillegg har smågrisdødeligheten sunket fra 17,1 til 16,9 prosent. 

Men også i Sverige er det stor spredning mellom de beste og de dårligste. Den mest produktive fjerdedelen av produsentene produserte 29,2 små­griser per purke og år.

Grunnlaget for slaktegrisberegningene er 91 besetninger med 396 378 slaktegriser. Slaktegrisprodusentenes korrigerte tilvekst økte fra 923 gram til 941 gram per dag i gjennomsnitt. Dødeligheten sank fra 1,7 til 1,6 prosent, og klassifiseringen står stille på 58,6 prosent. Den beste fjerdedelen av produsentene har en daglig tilvekst på 1017 gram per dag. Fôrforbruket korrigert til 30 kilos innsettingsvekt og 115 kilos slaktevekt har gått ned fra 26,4 til 25,7 MJ NE per kilo tilvekst.