Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Fra 23 til 17,5 millioner danske griseslakt

I stigende grad blir danske griser eksportert til utlandet, noe som går ut over arbeidsplassene på danske slakterier.


Det slaktes stadig færre griser på dansk jord. Landbrugsavisen skriver at antall griseslakt i Danmark i 2017 var 17,5 millioner griser, med henvisning til en analyse fra Danmarks statistikk. Den danske slaktetoppen av griser kom i 2004, da hele 23 millioner svineslakt ble produsert i Danmark. 

Men til gjengjeld har eksporten av danske smågriser for framfôring i andre land vist kraftig vekst. 

Færre danske slakt har ført til en nedgang i antall ansatte på danske slakterier. Det henger også sammen med at danske slakterier har blitt mer effektive, så hver ansatt i gjennomsnitt slakter flere griser i uka. 

Parallelt med dette har hvilke produkter som blir produsert forandret seg. Dansk Statistik melder at det nå selges flere hele griseslakt enn tidligere. Siste året ble det eksportert 14,2 millioner levende griser til utlandet. Langt de fleste havner i Tyskland eller Polen, men det eksporteres også til Italia og Nederland.