Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Stikkord:

Frykter villsvinsykdommer

Det anslås at den svenske populasjonen av villsvin er mellom 300 000 og 400 000 dyr. Også i Norge øker populasjonen, og Norsvin frykter at villsvin skal dra med seg flere uønskete sykdommer.


Bilde: Villsvin er av miljømyndighetene definert som en uønsket art i norsk fauna. [Foto: Colourbox]

I et brev til Mattilsynet etterlyser Norsvin en nasjonal strategi for å hindre at villsvin etableres i Norge. Og det haster.

I Østfold har det vært en mer eller mindre permanent villsvinstamme de siste tiårene, og det er observert og skutt villsvin både i Stange, Løten og Trysil i Hedmark. Villsvin er av miljømyndighetene definert som en uønsket art i norsk fauna, og Norsvin frykter nå en ukontrollert spredning av arten også i Norge. 

Nylig ble det påvist skabb i en norsk utegrisbesetning, og det er sterk mistanke om at smitten har kommet fra villsvin. I slutten av oktober ble det observert villsvin som bedekte utegående tamsvin i Kirkenær i Hedmark. Rånen ble skutt dagen etter, og purka er slaktet, forteller Heinrich Jung på Arneberg i Åsnes til Svin. Han ser på villsvinutfordringen som et kjempestort problem for næringa, og ønsker den fjernet fra norsk fauna. Jung har også bidratt overfor Helsetjenesten for svin med prøver tatt av de aktuelle dyra som ble skutt på eiendommen. 

– Vi trenger en nasjonal dugnad for å fjerne villsvinutfordringen, sier Heinrich Jung. Han eide denne purka som ble bedekket av et villsvin i høst. Rånen ble skutt dagen etter, og purka er slaktet, [Foto: Ognius Azukas]

Den norske villsvinstammen kommer fra Sverige, og frykten er at villsvin kan være smittet av mykoplasma, eller bære med seg andre svinesykdommer som vi ikke har i Norge. Det kan være svineinfluensa, porcint respiratorisk coronavirus, som finnes i Sverige, og leptospirose. Vi vet også at Afrikansk svinepest er en alvorlig sykdom som brer seg i Øst-Europa inn mot Østersjøen, og Afrikansk svinepest har etablert seg endemisk i villsvinpopulasjonen i det østlige Europa. Det er stor fare for at sykdommen kan bli endemisk også i norsk villsvinpopulasjon. 

Norsvin oppfordrer Mattilsynet til aktivt å arbeide for innsamling av prøver fra villsvin, slik at denne populasjonen kan innlemmes i det norske overvåknings- og kontrollprogrammet for virussykdommer hos svin.

Dansk minister vil utslette alle villsvin

Afrikansk svinepest vil være en katastrofe mot dansk svineproduksjon. Den danske regjeringen åpner nå for en rekke nye virkemidler som kan tas i bruk i jakten og kampen mot villsvin i landet.

Villsvin i dansk natur skal skytes eller avlives, mener miljø- og matvareminister Esben Lunde Larsen. 

Svinepesten brer seg i Europa vestover gjennom Polen, og er senest også konstatert i Tsjekkia. Dette er bakgrunnen for at den danske regjeringen nå åpner for en rekke nye jaktmetoder for å unngå at pesten rammer dansk landbruk. Det kan få konsekvenser i milliardsklassen når det gjelder dansk eksport.

Den danske statsråden vil fjerne og avlive alle villsvin i Danmark så raskt som mulig. Villsvin sprer som kjent svinepest. I følge Landbrugsavisen sier Esben Lunde Larsen at villsvin kan bli smittet av matrester som stammer fra land med svinepest. For eksempel på rasteplasser, hvor sjåfører spiser mat som de har hatt med seg hjemmefra i områder med svinepest. Villsvin smitter også hverandre. Derfor må de vekk, sier Lunde Larsen. 

Nye jaktmuligheter
Jegerne får derfor nye muligheter for å jakte nattaktive villsvin i dansk natur. Det vil bli tillatt å skyte dem opptil halvannen time før og etter soloppgang og solnedgang. Det blir også tillatt å bruke kunstig lys, skyting på fôrplasser og fra kunstige skjul. Natur­myndighetene skal også undersøke mulighetene for å bruke feller som kan fange flere villsvin i slengen.

Det åpnes også for forsøk med bruk av nattkikkerter, noe som ellers ikke er tillatt. 

Kampanje
Matmyndighetene skal sette i gang en kampanje som viser hvor farlig der er å fôre griser med råvarer som kan være infiserte. Den skal særlig rettes mot svineprodusenter, hobbybønder og kjælegriseiere.

Skyter 100 000 i året

I 1990 ble det skutt 334 villsvin i Sverige. Men de fire årene fra 2012-2015 ble det felt henholdsvis 97 293, 83 878, 89 642 og 97 626 villsvin.

Disse tallene stammer fra Svenska Jägareförbundets viltovervåkning. Det anslås at den svenske villsvinstammen nå teller mellom 300 000 og 400 000 dyr. 

I følge den norske statistikken fra Statistisk Sentralbyrå ble det felt henholdsvis 70, 120 og 150 villsvin i 2014/15, 2015/16 og 2016/17.

Det er kun rapportert om felte villsvin i Østfold, noe som etter Norsvins syn viser at innrapporteringen er mangelfull. Organisasjonen tror at antall felte villsvin er høyere i Norge.