Publisert: 26.06.2019 Oppdatert: 27.06.2019

Stikkord:

Ny leder, matvarekjeder, klimaavtrykk og sponsorer

I debatten på Sveriges Gris­företagares årsmøte var de ­fleste mest opptatt av kjøtt­prisen, svinekjøttets klima­avtrykk, og hvordan statusen på svinekjøttet kan heves.


Bildet: Topigs Norsvin hadde stand på årsmøtet. Her traff vi blant andre danske Kimmie Nissen. Hun jobber i Topigs Norsvin med kunder i alle nordiske land utenom Norge.

 

Årsmøtet til svenske svineprodusenter arrangeres på omgang av de lokale foreningene. I år het vertsbyen Skövde, og årsmøtet ble avviklet 27. – 29. mai. Byen ligger mellom Vänern og Vättern, omtrent midt i Sverige, og er samtidig hjembyen til det eneste store svenskeide slakteriet i nabolandet.

De svenske svineprodusentene lar sponsorer koste mye av årsmøtet, og det setter sitt preg på arrangementet. De tre hovedsponsorene åpnet årsmøtet med et foredrag hver. Årets hovedsponsorer var nettopp Skövde Slakteri. De to andre var Skövdes konkurrent KLS Ugglarps og Topigs Norsvin. Sistnevntes daglige leder Olav Eik-Nes fikk et kvarter på seg til å overbevise våre naboer i øst om hvorfor de burde velge Topigs Norsvins avlsmateriale.

I tillegg fantes en rekke andre sponsorer, og alle hadde egen stand i hallen utenfor årsmøtelokalet. Årsmøtet til svenske svineprodusentene er et åpent arrangement. Det var i alt 270 med på årets møte, hvorav 40 var delegater til årsmøtet med stemmerett. Totalt har Sveriges Grisföretagare 600 medlemmer.

Jeanette Elander fra Västerås ble valgt som ny leder for Sveriges Grisföretagare.

Jeanette Elander ny leder
Ingemar Olsson fra Värmland (se Svin 8/2018) ble takket av for sin innsats som leder for svineprodusentene gjennom åtte år. I talen sin pekte han på at svineprodusentene hadde vært gjennom et tøft år med tørkesommer og høye fôrpriser, og nå på våren merker alle dette på lommeboka.

Men det er lys i tunnelen. Prisen på kjøtt kryper oppover, og Olsson pekte på at trendene i EU går i svensk retning, altså at regler og støtteordninger blir mer og mer knyttet opp mot miljø og dyrevelferd. Og her ligger Sverige et steg foran andre EU-land. Olsson oppfordret også svineprodusenter som skal bygge grisehus om å lage et vindu eller et visningsrom, slik at de som vil kan komme å se inn.

– Det har produsenter i Holland gjort, og dette har dempet konflikten med dyrevernorganisasjoner, sa Olsson.

Som ny leder på årsmøtet ble Jeanette Eleander (49) valgt. Jeanette er fra Västerås, 11 mil vest for Stockholm, der hun driver gård med korn og gris sammen med mannen Fredrik Elander. Gården er en stor satellitt i en purkering og fôrer fram all smågris til slakt.

– Jeg vil fortsette den gode jobben som er gjort. Vi må jobbe hardt. Vi skal snakke fram grisen og svensk griseproduksjon, og jeg skal stå opp og være en stolt svensk svineprodusent, sa ­Jeanette til årsmøtet. Det formelle ­årsmøtet med valg ble avholdt på litt over to timer. Deretter var det fag­foredrag.

Matkjeder bremser prisvekst
Internasjonalt går prisen på svinekjøtt oppover. I Tyskland har det siste månedene vært rekordvekst i smågrisprisen. Og svineprodusenter i Danmark og Tyskland får nå bedre betalt for svinekjøtt enn i Sverige.

– Vi henger etter. Svineprodusenter får ikke dekket kostnadsøkningen tørkesommeren gav, sa en deltager på årsmøtet. Og produsentprisene på mjølk, egg og kylling har samtidig steget mer enn svin. Forklaringen som ble gitt er at Kina driver opp kjøttprisen internasjonalt, men Sverige produserer for hjemmemarkedet og eksporterer ikke til Kina. Og matvarekjedene i Sverige har sikret seg. Det kan derfor ta seks måneder å få ut en nødvendig merpris, sa en slakterirepresentant til årsmøtet.

Klimaavtrykk og grisen status
– Vi må også tenke på virkning på ­forbruket når vi krever høyere priser, sa Ingemar Olsson. Denne vinteren har klima og klimaavtrykk hatt et veldig sterkt fokus i Sverige. Og det gjelder alt fra flyreiser til kjøttforbruk. Forbrukere tror at rødt kjøtt og dermed også svinekjøtt er negativt for klimaet. Enkelte restauranter har nå kuttet ut gris på menyen fordi de tror den har et høyt klimaavtrykk. Men grisen er ingen versting for klima, sa Ingemar Olsson. Faktisk har gris nesten like lavt klima­avtrykk som kylling. Og ser en på forbruk av soya per kilo kjøtt ligger gris lavere enn både kylling og laks. Dessuten er grisen viktig for å få til en sirkulær økonomi i samfunnet. Det vil si at mye av det grisen har eller kan ha på menyen er biprodukter fra matvareindustrien, sa Ingemar Olsson.

Vil løfte statusen
Svenske svineprodusenter har satt i gang et prosjekt med en livssyklusanalyse for grisen. En slik analyse skal gi eksakt svar på svinekjøttets klimaavtrykk og hvordan dette kan bli enda bedre. Det tallet som kom fram i Skövde var et klimaavtrykk 2,25 C02-ekvivalenter per kg svinekjøtt. Det er mulig å få til i svensk svineproduksjon. Det gjør at svin blir i samme klasse som kylling. Mange mennesker har helt gale oppfatninger om gris og svinekjøtt.

– Unge mennesker i dag er redd for å si eller vise at de spiser rødt kjøtt på grunn av klimaavtrykk. Mat er en del av folks status i dag, men gris har ingen status. Kylling har klart å få status som det sunne og klimavennlige kjøttet. Grisen burde fått status for å være det smarte og klimavennlige kjøttet. Det på grunn av innhold av omega 3, jern og protein, og dens viktige rolle i sirkulærøkonomien, sa Anna Woodhouse i konsulentselskapet Rise til svineprodusentene i Sverige. Hun har analysert svinekjøttet. Det ligger lavt på skalaen i dag, men Anna mente det var fullt mulig å løfte grisen til nivåer minst på linje med kylling.

SPONSOR: Skövde Slakteri med eier og direktør Tommy Ögren var på årsmøtet til Sveriges svineprodusenter som hovedsponsor. Skövde ligger sentralt plassert i forhold til svineproduksjon, og har over 60 prosent av produsentene sine innen en drøy times kjøring. Selskapet har også leieslakting av gris for HK Scan.