Stikkord

Dyrevelferd

– Det blir en god stund til vi har full oversikt over tilstanden i alle slaktegrisbesetningene i Rogaland. Inntrykket er likevel så langt at mange har en jobb å gjøre,

Monica og Kristian hadde begge god jobb i et skipsrederfirma. Men de ønsket et annet liv, og kjøpte gård i Vestby i Akershus. Der satser de fulltid på sau og

Det er svært viktig å ha kontinuerlig fokus på dyrevelferd. Dette for først og fremst sikre grisens adferdsbehov og velferd. God dyrevelferd er også svært viktig for næringens omdømme overfor markedet og forbrukerne av norsk svinekjøtt.

I EUs 28 medlemsland ble det slaktet 3,5 prosent færre griser (stk) i 2017 sammenliknet med 2016 fram til april.

Norske forbrukere ser ut til å være mer opptatt av dyrevelferd i 2016 enn i 2008. Skepsisen til kirurgisk kastrering under bedøvelse har økt noe, men det har også skepsisen

Dansk rådgiver tror at all svineproduksjon i Europa beveger seg i svensk retning.