Stikkord

Dyrevelferd

Det er svært viktig å ha kontinuerlig fokus på dyrevelferd. Dette for først og fremst sikre grisens adferdsbehov og velferd. God dyrevelferd er også svært viktig for næringens omdømme overfor markedet og forbrukerne av norsk svinekjøtt.

I EUs 28 medlemsland ble det slaktet 3,5 prosent færre griser (stk) i 2017 sammenliknet med 2016 fram til april.

Norske forbrukere ser ut til å være mer opptatt av dyrevelferd i 2016 enn i 2008. Skepsisen til kirurgisk kastrering under bedøvelse har økt noe, men det har også skepsisen

Dansk rådgiver tror at all svineproduksjon i Europa beveger seg i svensk retning.

I sitt innlegg i Svin nr. 1/2017 uttrykker veterinær Halvard Oltedal bekymring for bivirkninger i forbindelse med vaksinering med Improvac og den innvirkningen disse kan ha på grisens velferd.

– Vi lyktes ikke med målet om 10 prosent vaksinekastrering i 2015. Vaksinekastrering er neppe den endelige løsningen, men det er foreløpig det vi har.