Stikkord

Dyrevelferd

– Vil ha dyrevelferdspurka

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Norge er internasjonalt anerkjent for superpurka. Men dyrevelferdspurka er det også internasjonal etterspørsel etter, sa Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

– Loven må følges

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Dette svekker tilliten til oss som produsenter. Det er veldig uheldig at enkeltprodusenter fortsatt kastrerer sjøl uten bedøvelse. Jeg er overrasket over det som har kommet fram, sier Live Høystad.

Bogsår og dyrevelferd engasjerer svinedyrlegene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dyrleger og svinespesialister er opptatt av bogsår og dyrevelferd. Flere produsenter blir i Danmark politianmeldt for brudd på dyrevernloven hvis graden av bogsår er for høy.

16 års-grense for dyreansvar

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingen under 16 år skal ha hovedansvaret for å stelle dyr. Bonden har ansvar for å beskytte beitedyr mot rovdyr, og utuktige handlinger med dyr skal forbys.

Halebiting – årsaker og løsninger

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Torben Jensen fra Dansk Svineproduksjon hadde et innlegg på Svinekongressen i Herning hvor han mener at i de aller fleste besetninger hvor halebiting er et problem er det mulig å finne årsaker og iverksette tiltak som reduserer problemene.

Danske resultater – et resultat av fiksering?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er ikke uvanlig at norske smågrisprodusenter ser til Danmark for å lære hvordan man skal oppnå bedre produksjonsresultater. Dansk svineproduksjon er imidlertid veldig forskjellig fra norsk, på mange måter.