Stikkord

Dyrevelferd

Gammelt og ufikst, men godt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Gammel innredning, og dårlig smågrishjørne. Ingen muligheter til fiksering. Likevel får Anita og Ole Jakob Evenrud (54) gode resultater i smågrisproduksjonen sin.

Avlivingskurs med teori og praksis

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Helsetjenesten for svin har utviklet kurs i avliving av gris på gården. 12 januar deltok 11 ivrige svineprodusenter på kurs i Tønsberg.

Mattilsynet overtar dyrevernnemndene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dyrevernnemndene har nå blitt en del av Mattilsynet, og får ny instruks. Fra 1. januar 2011 ble forskriften om dyrevernnemndene opphevet. Nemndene er ikke lenger selvstendige organer med eget budsjett og ansvarsområde. 

Slik ble de nye reglene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

De nye klassifiseringsreglene for immunkastrert gris som kom den 4. november 2013 er litt snillere enn de gamle fra mars 2012.

Hanngrisforskning over i en ny fase

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hanngrisforskningen fram mot år 2009 går nå inn i en ny fase, etter at forprosjekteringen er over. Med Norges Forskningsråd i spissen dras det i gang et nasjonalt forskningsprogram.

Nytt prosjekt om smertelindring

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018