Stikkord

Dyrevelferd

Hva er god velferd hos gris?

Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Økende interesse for hanngrisforskning

Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det synes å være økende europeisk interesse for hanngrisforskning og rånesmaksproblematikk. Et nylig avviklet veterinærvitenskapelig symposium om temaet bar preg av det.

Finner neppe alternativet til kastrering

Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det forskes på alternativer til kastrering av hanngris, men vi finner neppe løsningen innen 2009. Sammenhengen rånesmak og androstenonnivå synes å være mest problematisk. Et kastreringsforbud blir dessuten veldig dyrt for næringen.

Produksjon av kjønnssortert sæd for å redusere andelen hanngriser i kommersiell svineproduksjon kan løse mye av hanngrisproblematikken.

Britiskledet forsøk på kjønnssortert rånesæd

Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Danskene går nå inn i et britisk forskningskonsortium som jobber for å finne en metode for kjønnssortering av rånesæd. Også andre land, eksempelvis Canada, arbeider mot samme mål.

Norsvin med i samarbeidet

Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin og Landsutvalget for Svin i Danmark har inngått en intensjonsavtale om et samarbeid for å utvikle en metode for kjønnssortering av sædceller.