Stikkord

Dyrevelferd

Etter to års erfaring er færre produsenter misfornøyd med den nye kastreringsordningen nå enn da den kom. Flest misfornøyde finnes på Sør-Vestlandet og indre Østlandet. Veterinærer flest mener dyra har

Dårlige lysforhold i enkelte besetninger har vært lansert som en mulig forklaring på tidlig kjønnsmodning og høye androstenonnivåer hos slaktegrisene. Men det er trolig lite aktuelt å jobbe videre med

Stygge tilfeller av halebiting. Mangefull avliving. Ubehandlete sjuke griser. Dette var noen av avvikene Mattilsynet fant etter å ha gjennomført uanmeldte kontrollbesøk hos et tjuetalls svineprodusenter på Hedmarken.

Det synes å være økende europeisk interesse for hanngrisforskning og rånesmaksproblematikk. Et nylig avviklet veterinærvitenskapelig symposium om temaet bar preg av det.