Stikkord

Dyrevelferd

Lette hunngriser blir oftere halebitere

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hunngriser med lavere daglig tilvekst enn gjennomsnittet i bingen er de grisene som oftest blir halebitere. Halebiterne er mer aktive enn andre griser i uken før bitingen starter, viser studier ved Sveriges Lantbruksuniversitet.

Norge med i EU-prosjekt om kastrering

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EU vil kartlegge hvordan EUlandene kastrerer grisene sine. EU ønsker også å vurdere mulige alternativer til kastrering. Norge deltar i et EU-prosjekt om grisekastrering som startet i januar.

Bogsår i sentrum i år

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Bogsår hos purker er kanskje et av de største velferdsproblem i norsk svineproduksjon. I 2007 kommer dette ekstra i søkelyset. En større undersøkelse mot slutten av året vil vise om forekomsten har blitt mindre.

Slaktet Mattilsynet

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Tidligere hadde vi bedre faglig styring og tilsyn. Det forsvant ved mordet på Helsedirektoratet og veterinæravdelingen, sa professor Eysten Skjerve ved Norges veterinærhøgskole.

Rånesmak – ingen snarlig løsning

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Forskning på rånesmak fikk stor oppmerksomhet på Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm i februar. Både vellykka og mislykka forsøk ble presentert. Ingen snarlig løsning er i sikte.

EU vurderar å fase ut kastrering av gris

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EU bør vurdere alternativ til kastering av grisar, og vurdere utfasing av kastrering på sikt.