Stikkord

Dyrevelferd

Dyrevernalliansen ble ikke imponert over hanngrisforskningen som ble presentert på Husdyrforsøksmøtet 2005 i Sarpsborg. Den mener at svinenæringa krisemaksimerer problemene med kastreringsforbud i 2009.

Bonden på Åse har kledd opp dei nyfødde jentegrisane for å ta betre vare på spenane deira.

Etter to års erfaring er færre produsenter misfornøyd med den nye kastreringsordningen nå enn da den kom. Flest misfornøyde finnes på Sør-Vestlandet og indre Østlandet. Veterinærer flest mener dyra har

Dårlige lysforhold i enkelte besetninger har vært lansert som en mulig forklaring på tidlig kjønnsmodning og høye androstenonnivåer hos slaktegrisene. Men det er trolig lite aktuelt å jobbe videre med