Stikkord

Dyrevelferd

Rånesmak – ingen snarlig løsning

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Forskning på rånesmak fikk stor oppmerksomhet på Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm i februar. Både vellykka og mislykka forsøk ble presentert. Ingen snarlig løsning er i sikte.

EU vurderar å fase ut kastrering av gris

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EU bør vurdere alternativ til kastering av grisar, og vurdere utfasing av kastrering på sikt.

Vil betale mer for dyrevelferd

Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Krever bedøvelse ved kastrering

Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Bogsår på purker – har vi kommet i mål?

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I Helsetjenesten for svin og i næringa for øvrig har det vært et felles mål om at antall tilfeller av bogsår på purker skulle reduseres med 50 % fra 2005 til 2007.

Hvordan håndtere bogsår i praksis?

Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hva gjør en svineprodusent i Verdal i praksis for å bedre dyrevelferden og unngå bogsår på purkene?